دادخواست چیست

توسط : شهریور 21, 1398 1
دادخواست چیست ؟

دادخواست چیست و چگونه نگارش می‌شود؟

√سطح مطلب : عمومی

شروع به رسیدگی در دادگاه های دادگستری محتاج به تقسیم دادخواست می باشد! و آن نوشته ای است به زبان فارسی بر روی برگه های چاپی مخصوص که شامل مشخصات متداعیین و دادخواهی و دلایل مدعی است. این برگ چاپی مخصوص از طرف قوه قضایی تهیه شده و به منظور دادخواهی افراد و طرح دعاوی مدنی در اختیار مردم قرار داده شده است. لذا دادخواست به عنوان یکی از اوراق قضایی سندی است که به موجب آن از دادگاه درخواست رسیدگی و دادخواهی میشود. به وسیله دادخواست است که خواهان طرف خود را (خوانده) به دادرسی میخواند. یعنی او را به دادگاه دعوت میکند تا باحضور طرفین طرافع و احثاث حق به عمل آید.

فرق دادخواست و شکوائیه چیست . در مراحل دادگاه بخوانید

حوضه صلاحیت دادگاه های حقوقی

دادگاه های حقوقی با توجه به تقسیمات کشوری و بر اساس حوزه صلاحیت به دعاوی حقوقی و معدنی رسیدگی می‌نماید. بر این اساس کلیه دعاوی حقوقی بایستی در محل اقامت خوانده اقامه گردد. مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح و از این اصل استثنا نموده باشد. اما اگر خوانده در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاه محل سکونت موقت و اقامه دعوا صورت می‌گیرد. چنانچه محل سکونت موقت نیز نداشته باشد ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی قانونی می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد در صورتی که خواهان مقیم ایران باشد در محل اقامت خود اقامه دعوا می نماید و اگر خواهان نیز مقیم ایران نباشد در هر یک از دادگاه‌های عمومی ایران می‌تواند اقامه دعوا نماید. (در قانون مدنی اموال منقول به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد گفته شده است بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید و مال غیر منقول برعکس آن یا غیر قابل حمل می باشد.)

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده ، می تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود مراجعه و اقامه دعوا نماید.

داد خواست و مسائل مرتبط با آن

در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از مالکیت، مزاحمت و ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه دعوی می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است. اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. البته دعاوی که راجع به عین ملک می باشد در این دادگاه اقامه می گردد و دعاوی دیگر مثلاً مطالعه اجاره بها و قیمت ملک فروخته شده همچنان بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد. اما دعاوی مثل اجرت المثل و غیره اگر از عقد قرارداد حاصل نشده است در دادگاه محل وقوع ملک اقامه می گردد.

در دعاوی که یک ادعا راجع به خوانندگان متعدد باشد و خوانندگان در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا در حراج به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه های قضایی مختلفی واقع شدند دعوا را می توان در هر یک از دادگاه‌های حوزه های یاد شده اقامه نمود.

در نهایت در صورتی که طرف دعوا فوت نموده باشد و نسبت به ماترک آنچه که از متوفی باقیمانده اختلاف ایجاد گردد تا قبل از طرح تقسیم ترکه دعوا در دادگاه آخرین محل اقامت متوفی اقامه می گردد. در صورتی که آخرین محل اقامت متوفی معلوم نباشد رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است. اما اگر ترکه متوفی تقسیم شده باشد بایستی طرح دعوا علیه وراث و در محل اقامت وراث اقامه گردد و در صورت متعدد بودن وراث در محل اقامت یکی از وراث اقامت می گردد.

انواع دادخواست:

دادخواست بر حسب ارائه به مراجع قضایی مختلف دارای انواع ذیل است:

الف: دادخواست تقدیمی به دادگاه حقوقی بدوی

ب: دادخواست تقدیمی به شهر شورای حل اختلاف

ج: دادخواست تقدیم به دیوان عدالت اداری در رابطه با دعاوی که در صلاحیت آن دیوان است

د: دادخواست تقدیمی به دادگاه تجدید نظر

نمونه دادخواست طلاق

چگونگی تنظیم دادخواست

1- نگارش نام و نام خانوادگی نام پدر صنعت اقامتگاه و در صورت امکان شغل خواهان

*خواهان و مدعی شخصی است که از دادگاه چیزی برای خود و به ضرر دیگری می‌خواهد

*در صورتی که دادخواست توسط وکیل تبدیل شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد

*قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان می‌گردد

2- نگارش نام و نام خانوادگی اقامتگاه و شغل خوانده

*خوانده و مدعیان علیه شخصی است که دعوا به او توجه دارد،به عبارت دیگر شخصی که ادعا علیه اقامه شود.

3- تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین ها ممکن نبوده و خواسته مالی نباشد

* آنچه را که مدتی از دادگاه تقاضا می نماید خواسته یا مدعی بگویند

*خواسته یا مالی است یا غیر مالی

4- ذکر تعهدات جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

5- آنچه را که خواهان از دادگاه درخواست دارد (عنوان دادخواست)

6-  شرح دادخواست:ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشته‌ها شهود و غیره

7- امضای خواهان و در صورت اجبار از امضا اثر انگشت او

با توضیح اینکه دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانندگان به اضافه یک نسخه باشد . مضاف بر اینکه در صورت غیب شدن مشخصات یا ناقص بودن آن دادگاه طی یک اخطاریه به خواهان فرصت می‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در غیر اینصورت دادخواست خواهان را رد خواهد شد .

فرم خام دادخواست را دانلود کنید.

دانلود فایل خام دادخواست با فرمت ورد – doc file .

آدرس دادگاه های مشهد

آدرس دادگاه های مشهد با شماره تماس در زیر لیست مراجع قضایی و دادگاه های مشهد به همراه آدرس و شماره تماس قرار گرفته است. در نظر...

مراحل دادگاه به زبان ساده

مراحل دادگاه به زبان ساده: اقداماتی که از شروع یک واقعه قضایی انجام می‎‌گیرد. √سطح مطلب : عمومی خیلی از افراد نمی‌دانند در...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک دیدگاه ثبت شده است.