زنا و همجنس‌گرایی

توسط : مهر 14, 1399 1
زنا و همجنس گرایی

زنا چیست؟

براساس ماده 221 قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از جماع (همبسترشدن) زن و مرد، بدون وجود علقه (عقد) زوجیت.

همچنین اگر یکی از طرفین جماع، نابالغ باشد، زنا صورت گرفته است و مجازات تنها برای فرد بالغ می‌باشد.

جماع با میت نیز زنا محسوب می‌شود و مجازات آن حد است مگر اینکه مرد با همسر متوفی خود زنا کند که مجازات وی 31 تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

مجازات زنا در قانون مجازات اسلامی

براساس ماده 224 قانون مجازات اسلامی؛ مجازات مقرر برای زنا در موارد زیر اعدام می‌باشد:

  1. زنا با محارم نسبی (مادر، پدر، عمه، عمو، دایی، خاله، خواهر و برادر، فرزندان و خواهرزاده یا برادرزاده ها و..)
  2. زنا با همسر پدر که به موجب آن زانی (مرد) اعدام می گردد
  3. زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که به موجب آن، زانی اعدام می گردد
  4. زنای به عنف (جبر و خشونت) یا اکراه (اجبار) از سوی زانی، موجب اعدام زانی می گردد

در موارد دیگر اگر مرتکب غیر محصن باشد، مجازات وی 100 ضربه شلاق می باشد.

نکته اول: در موارد 2 و 3، مجازات زانیه (زن) با توجه به شرایط، تابع سایر احکام می‌باشد. به این معنا که محصنه یا غیرمحصنه بودن و یا عنف و اکراه و اختیار آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مورد مجازات وی تصمیم گیری می‌شود.

نکته دوم: چنانچه در زنای محصنه و یا زنا با محارم نسبی، زانیه (زن) بالغ و زانی (مرد) نابالغ باشد، زانبه فقط به 100 ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

در موارد دیگر اگر مرتکب غیرمحصن (مجرد) باشد، مجازات وی 100 ضربه شلاق می‌باشد.

برای اثبات زنا، علاوه بر ادله و مدارک، اقرار متهم نیز مهم است، هرگاه متهم کمتر از چهار بار به زنا اقرار نماید به 31 تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. این مورد در مورد لواط (همجنس گرایی مرد) و مساحقه (همجنس گرایی زن) نیز صادق است.

مجازات تجاوز یا زنای به عنف

براساس تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی اگر کسی با زنی که راضی به جماع با او نباشد، زنا کند (حتی در حالت مستی، بیهوشی و یا خواب)، حکم وی زنای به عنف بوده و اعدام خواهد شد. همچنین زنا با اغفال و فریب دادن دختر نابالغ، ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، حتی اگر موجب تسلیم وی گردد، نیز زنای به عنف بوده و همان حکم را دارد.

لازم به ذکر است در مورد زنای به عنف اگر زن باکره باشد، علاوه بر حکم اعدام، زانی موظف به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز می باشد. و اگر زن باکره نباشد زانی علاوه بر حکم اعدام، موظف است مهرالمثل بپردازد.

زنای محصنه به چه معناست؟

احصان در لغت به معنای ازدواج کرده است. به مرد متاهل محصن و به زن متاهل محصنه گفته می‌شود. البته احصان زمانی محقق می‌شود که همسر فرد؛ دائمی، سالم، بالغ و عاقل بوده و فرد هر زمان که بخواهد امکان برقراری رابطه جنسی با همسر خود را داشته باشد.

زنای محصنه به معنای “جماع زن و مرد بدون علقه زوجیت در حالی که یکی از طرفین و یا هردوی آنها متاهل باشند” می‌باشد.

چه مواردی فرد را از احصان خارج می کند؟

براساس ماده 227 قانون مجازات اسلامی موارد ذیل فرد را از احصان خارج می کند:

  • مسافرت
  • حبس
  • حیض (قاعدگی)
  • نفاس (ایام زاج بودن زن، ایام خون ریزی پس از زایمان)
  • بیماری مانع از مقاربت
  • بیماری های خطرناک که قابل انتقال هستند مانند ایدز

مجازات زنای محصنه چیست؟

براساس ماده 225 قانون مجازات اسلامی مجازات حد زنا برای زانی (مرد زنا کننده) محصن و زانیه (زن زنا کننده) محصنه، رجم (سنگسار) می‌باشد. البته لازم به ذکر است که برای انجام این حکم موافقت رئیس قوه قضائیه لازم است. درغیر اینصورت چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد حکم برای زانی محصن و زانیه محصنه اعدام خواهد بود در غیر این صورت، مجازات هر یک از آنها 100 ضربه شلاق می باشد.

نکته: زانی محصن، اگر قبل از دخول مرتکب زنا شود، مجازات وی تراشیدن موی سر، یک سال تبعید و 100 ضربه شلاق می‌باشد.

گروه حقوقی دادیاران بهترین وکیل در مشهد
۰۹۱۵۲۴۴۷۰۹۰

همجنس گرایی و مجازات آن

لواط چیست و مجازات آن چه می باشد؟

لواط به معنای آمیزش جنسی مرد با مرد می باشد.

براساس ماده 234 قانون مجازات اسلامی؛ مجازات لواط برای فاعل 100 ضربه شلاق و برای مفعول اعدام می باشد. لازم به ذکر است که اگر لواط به عنف، اکراه یا احصان باشد مجازات برای فاعل نیز اعدام است.

نکته: در لواط اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حکم فاعل اعدام است.

مساحقه چیست و مجازات آن چه می باشد؟

مساحقه به معنای آمیزش جنسی زن با زن می باشد.

براساس ماده 239 قانون مجازات اسلامی؛ مجازات مساحقه 100 ضربه شلاق می باشد. در مجازات مساحقه تفاوتی بین فاعل و مفعول، مسلمان و یا غیرمسلمان، محصن و غیرمحصن، عنف و یا غیرعنف نمی باشد.

لازم به ذکر است مجازات همجنس گرایی به غیر از مساحقه و لواط، از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا ملامسه، 31 تا 74 ضربه شلاق می باشد.

نکته مهم:

براساس ماده 241 قانون مجازات اسلامی اگر ادله کافی برای اثبات وقوع جرایم منافی عفت وجود نداشته باشد و متهم تمامی اتهامات را انکار کند، تحقیق و بازجویی بیشتر در مورد موضوعات پنهان، ممنوع می باشد. البته مواردی مثل عنف و اکراه، اغفال یا ربایش شامل این نکته نمی شوند.

گروه حقوقی دادیاران بهترین وکیل کیفری در مشهد
۰۹۱۵۲۴۴۷۰۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک دیدگاه ثبت شده است.