شرایط تعلیق مجازات

توسط : آبان 5, 1400 0
شرایط تعلیق مجازات

تعلیق مجازات چیست؟

تعلیق مجازات یعنی همه یا بخشی از مجازات محکوم علیه درصورت وجود یکسری شرایط خاصی معلق شود. داداگاه نیز در حکم خود ،اجرای حکم را برای مدت مشخصی باذکر شرایط خاص محکوم علیه به تاخیر می اندازد.


در قانون مجازات اسلامی سال 92، مقنن  در مواد 46 تا 54 به شرایط تعلیق اجرای مجازات پرداخته است.

ماده 46قانون مجازات، «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.»

تعلیق در جرایم تعزیری

امکان تعلیق مجازات فقط در بخش جرایم تعزیری وجود دارد. تنها مجازات های تعزیری درجه 3 تا درجه 8 مشمول حکم تعلیق میشوند.

براساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی، مدت زمان تعلیق مجازات یک تا پنج سال میباشد. دادگاه اختیار دارد تمام یا بخشی از مجازات را تعلیق نماید. یک شرط در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آمده است و طبق آن تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک‌سوم مجازات مورد قبول واقع شده است. با توجه به بخش پایانی ماده 46 دادستان می‌تواند تقاضای تعلیق اجرای ما بقی مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی بنماید.

نکته: شخص محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از گذراندن مدت تعلیق، تعلیق اجرای مابقی مجازات را نیز تقاضا نماید.

وکیل کیفری

مشاوره تلفنی با وکیل

انواع تعلیق در قانون مجازات

براساس ماده 48 قانون مجازات دو نوع تعلیق وجود دارد:

1-تعلیق ساده: براساس ماده 52 قانون مجازات : (هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.)

2-تعلیق مراقبتی: در این نوع تعلیق علاوه بر موارد ماده 52، شخص باید دستورات محکمه در دوران تعلیق را نیز انجام دهد.

شرایط عام تعلیق مجازات:

درهر دو نوع تعلیق مجازات، شرایط ذکر شده در ماده 40 قانون مجازات باید احراز شود. ماده 40 قانون مجازات:

«در جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

  • وجود جهات تخفیف.

  • پیش‌بینی اصلاح مرتکب.

  • جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.

  • فقدان سابقه کیفری مؤثر.

شرایط لغو تعلیق مجازات:

براساس ماده 54 قانون مجازات اسلامی:

«هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.»

باتوجه به ماده فوق در صورتی که شخصی که قرار تعلیق او صادر شده است، در طول این مدت مرتکب جرم عمدی از جمله حد، دیه، قصاص یا تعزیر تا درجه هفت بشود قرار تعلیق او لغو شده و علاوه بر مجازات جرم جدید، مجازات جرم تعلیق شده هم مجددا به اجرا در می آید.

نکته: براساس ماده 51 قانون مجازات تعلیق اجرای مجازات، مانع از پرداخت دیه یا خسارت شاکی خصوصی نمی باشد و مبلغ باید پرداخت شود.

اقدامات لازم بعد از سرقت گوشی

اقدامات لازم بعد از سرقت گوشی یکی  از مسائلی که امروزه در جامعه بسیار اتفاق می افتد سرقت گوشی است. بطوریکه افراد واهمه ی آن را...

نحوه شکایت از مامور نیرو انتظامی

نحوه شکایت از مامور نیرو انتظامی مامورین نیرو انتظامی ضابطان قضائی هستند که از طرف دادستان اقدام به تعقیب و دستگیری متهمین و جمع...

قرار منع تعقیب چیست؟

قرار منع تعقیب چیست؟ هنگامی شخصی در جایگاه متهم قرار می گیرد،پ س از گذشت مراحل  رسیدگی، دادگاه ممکن است قراری را بر حسب شرایط...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۰ دیدگاه ثبت شده است.