صیغه و ازدواج موقت و نکات ضروری

توسط : اردیبهشت 2, 1400 2
صیغه و ازدواج موقت

صیغه چیست و نکات مرتبط با آن کدامند؟

در این مقاله نکات ضروری در ازدواج موقت و به اصطلاح صیغه موقت بیان شده است .


نکاح منقطع یا ازدواج موقت که به آن صیغه هم گفته میشود نوعی ازدواج در مذهب شیعه می باشد که در آن مدت زمان مشخص قید میگردد. در ازدواج موقت نیاز به شهود نبوده و رضایت طرفین و خواندن صیغه کفایت میکند. همچنین بر عکس ازدواج دائم نیاز به ثبت محضری نداشته. و صرفا با توافق طرفین در صورت لزوم ثبت میگردد.

زن و مرد به تنهایی میتوانند عقد را جاری کنند. در این عقد مدت و مهریه عقد و سایر موارد موارد توافق طرفیت قرار میگیرد. متن صیغه به صورت زیر می باشد. لازم است خاطر نشان شود که اگر توانایی خواندن آن را به عربی صریح ندارند به هرلفظی که صیغه قرائت شود صحیح است.
زن می‌گوید :
«زَوَّجتُکَ نَفْسی فی المُدَّهِ الْمَعْلوُمَه عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلوُم» (خودم را به تو تزویج کردم برای مدت معین با مهر معین.)
بعد مرد می‌گوید:
«قَبِلْتُ» (قبول کردم)

نکات ضروری در رابطه با ازدواج موقت :

 • عقد موقت طلاق ندارد بلکه جدا شدن زن و مرد بواسطه تمام شدن مدت عقد و یا بخشیدن مدت (مرد باقیمانده زمان عقد را به زن می‌بخشد) می‌باشد.
 • زن زمانی که در عقد دیگری بوده، با مردی که قصد دارد در آینده با او ازدواج کند، زنا نکرده باشد. زیرا اگر مردی با زن شوهرداری زنا کند برای همیشه آن زن بر او حرام می شود .
 • قاری متن صیغه، باید بالغ و عاقل باشد.
 • دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است. یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد. ولی اگر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به وسیله شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد لازم نیست.
 • زن در زمان اجرای عقد موقت ، در حباله نکاح کس دیگری درنیامده باشد و در زمان جاری شدن عقد زن عده خود را گذرانده باشد.

نکته : این امکان وجود دارد که در عقد موقت شرط شود تا دو طرف بر هم نزدیکی نکنند.  این شرط در صورت رضایت زوجه، خود به خود بر داشته میشود. علت این شرط ها در شرایطی مانند دوره نامزدی و عقد این است که، هر دوطرف با در نظر گرفتن شرایط و قوانین فقهی قبل از ازدواج دائم با هم آشنا شوند.

به طور کل زمانی که زن و مرد در ازدواج خود زمان تعیین کنند این ازدواج موقت خواهد بود و شامل شرایط ازدواج موقت میشود. در ازدواج موقت بر خلاف ازدواج دائم که طلاق باید به صورت محضری ثبت گردد تا قانونا هردوطرف از هم جدا شوند، نیازی به ثبت آن نبوده و با اتمام تاریخ عقد طلاق خود به خود انجام میگیرد . حتی زن و مرد با توافق میتوانند میزان باقی مانده در مدت زمان عقد موقت را به همراه مهریه بر هم ببخشند .

چه زنان و دخترانی میتوانند صیغه شوند

همانطور که در شرایط ازدواج موقت اشاره شد دختری که قبلا بکارتش توسط همسر قبلی خود از دست رفته و یا در صورت اینکه باکره باشد از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد میتواند صیغه شود. همچنین در شرایط خاص در صورتی قبلا ازدواج نکرده ولی مصلحت خود را میداند با اجازه قضایی بدون اجازه پدر می تواند صیغه شود . همچنین در زمان جاری شدن عقد در حباله کسی نباشد و عده او به اتمام رسیده باشد.

حق و حقوقات زن در ازدواج موقت

شرایط ازدواج موقت با ازدواج دائم در حقوق زنان کاملا متفاوت می باشد . به عنوان مثال در ازدواج دائم نفقه از حقوق اصلی زن می باشد ولی در ازدواج موقت کاملا توافقی می باشد. در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم ، الزام به تمکین برای زوجه وجود دارد. و زوج میتواند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده زوجه را ملزم به تمکین کند . البته این مسئله به دلیل عدم ثبت ازدواج موقت و سایر شرایط معمولا کاری دشوار و پیچیده است.

رابطه نامشروع و مجازات آن

مجازات شرب خمر چیست؟

وکیل طلاق در مشهد

ارث بردن در ازدواج موقت

بر اساس ماده 864 قانون مدنی، در خصوص ارث زن از شوهر مقرر شده است که ، هر یک از زوجین که در حین فوت دیگری زنده باشد به موجب سبب، ارث میبرد . همچنین در ماده 940 قانون مدنی بیان شده است که رابطه وراثت فقط میان زوجین دارای عقد دائم برقرار می باشد . با توجه به اینکه رابطه موروثی در احکام فقهی جزو قوانین آمره است، زوجین در عقد موقت نمیتوانند خلاف این موضوع توافق کنند .لذا در نهایت ارث بردن در عقد موقت منتفی می باشد.

نکته : رابطه توارث در مواد ذکر شده صرفا مربوط به زوج و زوجه می باشد. لذا اگر فرزندی در این میان به دنیا بیاید روابط وراثت شامل قانون ازدواج دائم بوده و فرزندان به همان میزان مشخص در قانون وارث میشود.

عده در ازدواج موقت

عده مدت زمانی است که پس از انحلال ازدواج، زن نمی‌تواند با شخص دیگری ازدواج کند. هیچ فرقی ندارد که ازدواج دائم باشد یا موقت و یا علت جدایی، انقضای مدت صیغه یا طلاق و … باشد. در هر صورت عده زن باید رعایت گردد.

مهریه زن در ازدواج موقت

در ازدواج موقت مهریه قبل از صیغه باید توسط زوجه تعیین شود. جالب است بدانید اگر مهریه تعیین نگردد و یا بعد از آن مشخص شود عقد موقت باطل می باشد. در نظر داشته باشید که مهریه زن در زمان مدت عقد باید پرداخت شود. مگر اینکه به دلایلی همچون، بخشیدن مدت زمان عقد توسط زوج، مهریه بخشوده گردد . همچنین در صورت فوت زوجه مهریه ایشان توسط سایر وراث قابل مطالبه می باشد.

دفترچه صیغه و نکات قانونی

ازدواج دائم قانونا باید ثبت گردد . در غیر این صورت هردو طرف دچار مشکلات قانونی خواهند شد. اما در ازدواج موقت الزامی به ثبت در مراجع قانونی وجود ندارد. اما استثناهایی در این رابطه هست که باید بدانید. در شرایط زیر ازدواج باید ثبت گردد :

 1. در صورتی که زن باردار و بچه دار شود. لذا جهت امور ثبتی و تولد فرزند والدین ملزم هستند رابطه بین خود را رسمیت دهند. این مسئله عرفا بر عهده زوج بوده و در صورتی که فرزند به دنیا بیاید اما ازدواج موقت ثبت نگردد زوج دچار مشکلات قانونی و تخلف میشود.
 2. در صورت توافق طرفین .
 3. در صورتی که ثبت ازدواج شرط ضمن عقد باشد. در این صورت دوطرف ملزم میگردد تا در زمان مقرر نسبت به ثبت ازدواج خود اقدام کنند.

نمونه عقدنامه موقت

دفترچه صیغه

 

هو المولف بین القلوب

الحمدلله الذی احل النکاح و المهور و حرم الزنا و السفاح و الفجور و صل لله علی محمد و آله

این عقدنامه بر اساس ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ و مقررات قانون مدنی و بر اساس وقوع عقد انقطاعی میان صاحبان عکس الصاقی و به حسب اقرار طرفین به شرح ذیل تنظیم گردیده است:

محل الصاق عکس زوجین

مشخصات زوجین:

الف) مشخصات زوجه:

ب) مشخصات زوج:

تاریخ وقوع عقد انقطاعی: ../../..۱۳ الی ../../..۱۳ به مدت یک سال شمسی.

صداق: یک جلد کلام الله مجید و ۱۴ شاخه گل رز و یک سکه تمام بهار آزادی به نام نام یگانه ی الله که بر ذمه زوج می باشد.

با عنایت به تعیین شرایط صحت عقد انقطاعی به نحو فوق زوجه با قرائت عبارات ذیل ایجاب عقد را انشاء نمود:

«متعتک نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم»

زوج نیز در مقابل با عبارت ذیل مبادرت به قبول ایجاب زوجه نمود:

«قبلت المتعه لنفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم»

بعد الحمد و الصلواه؛ از آنجا که نگارنده سپهر و پدیدارنده ماه و مهر قوام سلسله هستی را به مناکحه مربوط، و دوام سلک بقاء را بمزاوجه منوط نمود و علی الکتاب الله الکریم و سنته نبیه العظیم در اسعد ساعات سعادت و اشرف اوقات، به فیروزی علقه مزاوجه منقطعه و روابط موانسه جازمه به مدت یک سال به وقوع پیوست؛ و مستحق شد فی مابین زوج (نام زوج) و زوجه (نام زوجه) به صداق یک جلد کلام الله مجید و ۱۴ شاخه گل رز؛ که مناکحه منقطه شرعیه و عقد متعه مشتمله علی الایجاب و القبول حاویه بمایعتبر فی شرع الرسول صلی الله با رضایت طرفین جاری و واقع شد.

امضاء زوج                                                            امضاء زوجه

وکیل طلاق در مشهد

 

اجرا گذاشتن مهریه و نحوه توقیف اموال

√سطح مطلب: عمومی در بسیاری از موارد بعد از وقوع عقد نکاح زوجه به هر دلیلی به فکر به اجرا گذاشتن مهریه خود می افتد اما این کار...

مفهوم تمکین و الزام به آن

تمکین به چه معناست؟ تمکین به طور کلی به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود؛ تمکین خاص یعنی آن که زن با همسر خود به طور متعارف نزدیکی...

فریب در ازدواج و فسخ نکاح

فریب در ازدواج و فسخ نکاح به استناد آن فرض کنید آقایی به خواستگاری شما می آید و می گوید من دکتر متخصص هستم و شما هم به علت...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 دیدگاه ثبت شده است.

 1. مردی ۵۶ ساله و مجرد هستم .
  با دوشیزه ۳۴ ساله ای آشنا شده ام و علایقی بوجود آمده ولی نیت ازدواج دائم ندارم. پرسش من این است که آیا امکان ازدواج موقت با او را بدون اجازه پدرش دارم یا خیر؟ چون ایشان هنوز دوشیزه و به ادعای خود باکره است.
  یا اگر راه حل دیگری وجود دارد؟ چون احتمالا پدر ایشان با ازدواج موقت موافقت نخواهد کرد.
  سپاس از راهنمایی شما