لیست دفاتر پیشخوان دولت در مشهد

توسط : ۲۲ اردیبهشت, ۱۴۰۱ 0
دفتر پیشخوان دولت در مشهد
۵/۵ - (۱ امتیاز)

دفتر پیشخوان دولت کجاست ؟


دفاتر پیشخوان دولت دفاتری است که دولت جهت ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم راه اندازی و به بخش خصوصی واگذار کرده است. هدف اصلی ان مبارزه با موازی کاری و افزایش رزایتمندی و خدمت رسانی به مردم با توجه به اصل سیاست خصوصی سازی می باشد. شورای عالی اداری در سال ۱۳۹۳، مسئولیت ایجاد سامانه الکترونیکی و نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت را به کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار نمود. در این صفحه لیست دفاتر پیشخوان دولت در مشهد به همراه ادرس و تلفن تماس انها درج گردیده است.

خدمات دفاتر پیشخوان دولت


خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت به شرح زیر می باشد :

  • درخواست صدور و تعویض کارت ملی
  • درخواست تعویض شناسنامه و صدور شناسنامه المثنی
  • درخواست تغییر نام و نام خانوادگی
  • درخواست گواهی تجرد , فوت ,شماره ملی و سایر گواهی ها
  • اخذ مدارک درخواست ثبت ازدواج و مشخصات فرزندان
  • اخذ مدارک درخواست هیأت حل اختلاف
  • خدمات شرکت آب و فاضلاب ، گاز و توانیر

لیست وشماره تماس و ادرس دفاتر پیشخوان دولت در مشهد


لیست زیر شامل ادرس و شماره تماس کلیه دفاتر پیشخوان دولت در مشهد به همراه شماره دفاتر و نام مدیریت می باشد .

اخرین به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

ردیفشماره دفترمدیردفترتلفنفکسآدرس
۱۷۲-۱۹-۱۰۶۰جعفر گلزاری۳۷۶۱۷۳۰۳۳۳۷۶۳۷۲۶۶بلوارفردوسی-بین فردوسی۸و۱۰پاساژگلستان
۲۷۲-۱۹-۱۲۴۵جاسم هنرمندشکرتو۳۲۷۳۳۰۰۰-۳۳۲۷۳۳۰۰۰-۶بلوارطبرسی-تقاطع گازشرقی-پ۱۳۰۴
۳۷۲-۱۹-۱۰۸۰سعید ناظمی گلیان۳۳۸۷۳۰۰۵۳۳۸۷۳۰۰۸بلوارصبا تقاطع صباودائی پ۴۳۹
۴۷۲-۱۹-۱۱۴۷مریم سلیمانی۳۷۱۲۷۵۰۰۳۷۲۶۹۰۰۰خ حرعاملی-نبش حرعامل ۶۸
۵۷۲-۱۹-۱۰۱۵محمدرضاعرفانی قوی نیا۳۷۳۴۰۰۹۲۳۷۳۴۰۰۹۲مطهری شمالی-ابتدای بلوارهدایت-روبروی آتش نشانی-ساختمان هدایت
۶۷۲-۱۹-۱۰۴۱کبری حجی آبادی۳۶۶۲۷۷۷۲ قاسم آباد-بلوارشاهد-بین شاهد۶۹و۷۱پ۸۳۷
۷۷۲-۱۹-۱۲۵۰رسول سیدعلیزاده۳۶۶۲۷۸۹۹۳۶۶۳۴۶۵۴قاسم آباد-چهارراه مخابرات-شریعتی۲۸پ۲۵
۸۷۲-۱۹-۱۱۱۹سمیه هوشمندسراب۳۷۴۲۸۰۸۲۳۷۴۲۳۵۵۸خواجه ربیع مقابل آرامگاه
۹۷۲-۱۹-۱۱۱۷حسین عباسی۳۳۸۶۸۶۶۶۳۳۸۶۸۶۶۷سیدی-کوی المهدی-حدفاصل قائم۱۲و۱۴پ۱۳۲
۱۰۷۲-۱۹-۱۱۹۸فرزانه آفریده قیاسی۳۲۲۳۴۲۶۹۳۲۲۳۱۱۹۹خ عبادی-روبروی عبادی۸
۱۱۷۲-۱۹-۱۲۰۰عباس ترابیان۳۳۶۹۰۶۹۰۳۳۶۸۵۶۰۵بلوار۱۷شهریور-بین۶و۸-جنب شهرداری منطقه۶
۱۲۷۲-۱۹-۱۱۶۳فاطمه سالاری مقدم۳۳۹۲۱۲۱۱۳۳۹۲۲۸۲۲طرق بین ساعی۲۵و۲۷
۱۳۷۲-۱۹-۱۰۴۵حسن نظری۳۷۲۶۳۳۴۰۳۷۱۱۲۱۱۱بلوارعبدالمطلب-بین۲۴و۲۶پلاک۴۴۶
۱۴۷۲-۱۹-۱۰۷۸فروزان فیروزکوهی۳۸۴۲۹۹۰۴-۵۳۸۴۲۹۹۰۸بلوارتلویزیون-نبش شهیدمنتظری-پ۱۴۴
۱۵۷۲-۱۹-۱۰۲۷منیژه رضا ئی۳۸۸۳۵۵۹۷۳۸۸۳۵۵۹۸بلوارپیروزی-نبش میدان حر-پ۴
۱۶۷۲-۱۹-۱۰۸۶مهدی فرزانه کوچکی۳۲۱۷۱۷۶۲۳۲۱۷۶۲۸۴بلواردوم طبرسی-بین طبرسی ۲۱و۲۳
۱۷۷۲-۱۹-۱۲۰۴محمدباقرباقرزاده آبشوری۳۶۰۷۶۲۱۱۳۶۰۷۶۲۰۹بلوارامامت- بین امامت ۴۵و۴۷
۱۸۷۲-۱۹-۱۰۷۰علیرضامقدم براتی۳۸۶۴۶۳۴۷۲۱۸۹۷۸۷۳۰۲بلواروکیل آباد- بین وکیل آباد۱۸و۲۰
۱۹۷۲-۱۹-۱۲۱۴نورانوری۳۳۶۶۲۰۲۴۳۳۶۶۲۰۲۶بلوارشهیدرستمی-نبش شهیدرستمی ۴۲
۲۰۷۲-۱۹-۱۰۰۵محمدرضا زینبی۳۳۷۲۵۰۰۱۳۳۷۲۵۰۰۳شهرک شهیدرجائی-بین حر۲۸و۳۰-پ۵۷۰
۲۱۷۲-۱۹-۱۰۴۶علیرضاروغنگر۳۸۶۴۵۸۰۷۳۸۶۴۵۸۰۵بلوارمعلم-معلم۵۵پلاک۵۶
۲۲۷۲-۱۹-۱۰۳۳بنفشه اصغری۳۳۴۴۴۲۴۳۳۳۴۴۴۲۴۳خ پروین اعتصامی-نبش پروین۱۹پ۱
۲۳۷۲-۱۹-۱۱۱۶طاهره قاینی کریم آبادی۳۲۷۳۰۳۱۶۳۲۷۱۳۰۰۷طلاب -علیمردانی-بین۱۱و۱۳
۲۴۷۲-۱۹-۱۴۵۱سیداحسان موسویان۳۸۴۵۶۷۹۲ خ سلمان فارسی-بین آفرین وشهریار-پ۴۸
۲۵۷۲-۱۹-۱۳۷۶فاطمه سلیمیان اول۳۵۲۵۴۵۱۱۳۵۳۱۲۱۲۲بزرگراه میثاق-بلواراقدسیه-نبش اقدسیه ۱۰
۲۶۷۲-۱۹-۱۱۲۳بهنازفعال ملکی۳۸۵۱۴۴۵۰۳۸۵۲۴۵۵۰بلوارامام خمینی-بین۴۶و۴۸-پلاک۸۱۱
۲۷۷۲-۱۹-۱۰۵۸علی حسن زاده۳۶۶۵۸۰۴۰۲۳۶۵۸۰۴۰۸بلوارتوس- بین  توس ۸۶و۸۸پ۸
۲۸۷۲-۱۹-۱۳۶۵محسن برخوردار۳۳۲۲۴۸۵۳۳۳۲۲۳۷۸۰خ امام رضا( ع) -نبش امام رضا۳پ۲۴
۲۹۷۲-۱۹-۱۷۲۷الهام رمضانی۳۸۹۴۱۲۲۱ بلوارفکوری- نبش فکوری ۲۰پ۱/۲۰
۳۰۷۲-۱۹-۱۱۹۵سعیدسلمانی هودانلو۳۶۳۰۰ بلوار سجاد -بین سجاد۲۰و۲۲پلاک ۴۲
۳۱۷۲-۱۹-۱۴۷۵امیرحمزه شفائی۳۳۵۲۳۱۷۹۳۳۵۲۳۱۸۱خ امام رضا (ع)-بین امام رضا۷و۹
۳۲۷۲-۱۹-۱۳۵۹محمدتقی اسماعیل زاده عسلی ۳۷۱۳۶۱۱۹خیابان آبکوه- بین آبکوه ۸و۱۰ – پلاک۲۲۶
۳۳۷۲-۱۹-۱۱۰۶ابوالفضل نخعی ۳۳۶۸۲۸۲۷بلوار وحدت- وحدت۱۳-پ۱۳
۳۴۷۲-۱۹-۱۳۸۹صفیه عباسی۳۷۳۴۷۶۸۶خ گاز غربی بین ۸و۱۰ پشت ایستگاه اتوبوس پلاک ۳۵۲
۳۵۷۲-۱۹-۱۳۱۵کیوان سرابی مقدم۳۲۱۷۱۱۶۰بلوارمعلم-بین معلم۲۶ و۲۸ – پلاک ۶۱۸
۳۶۷۲-۱۹-۱۲۹۴سیدمجیدعلوی کاخکی ۳۷۳۳۲۰۲۰میدان بارنوغان-بلوار رسالت – بین رسالت۶۶و۶۴- پلاک ۱۰۹۰
۳۷۷۲-۱۹-۱۲۲۸لیلی افشین ۳۲۱۱۹۹۱۱خ پنج تن – مقابل پنج تن ۱- پلاک ۸۶
۳۸۷۲-۱۹-۱۴۵۰اعظم صادق زاده۳۷۵۹۰۱۳۵خ آیت اله عبادی ۱۰۴- بین ۱۹و ۲۱- پلاک ۲۷۵
۳۹۷۲-۱۹-۱۳۶۳محمدامامی امین ۳۸۶۵۶۱۵۳حاشیه چهار راه صیاد شیرازی بطرف لادن سمت چپ پلاک ۱۰
۴۰۷۲-۱۹-۱۴۷۴محبوبه شیبانی مقدم۳۲۱۵۱۷۰۰خیابان پنجتن -بین ۳۸ و۴۰ – قطعه هشتم
۴۱۷۲-۱۹-۱۰۴۳طاهره مخصوصی۳۲۵۶۴۱۵۵گلشهر-خ شهید آوینی ۱۷- بین گلریز ۲۳و۲۵- پلاک ۲۵۷
۴۲۷۲-۱۹-۱۰۹۸مریم اسماعیل زائی ۳۷۶۳۳۷۲۴بلوار فردوسی – حد فاصل میدان جانباز و ثمانه – پلاک ۱۳۷
۴۳۷۲-۱۹-۱۳۷۴سمیرازحمتکش ۳۶۵۱۴۸۵۹بلوار توس- بین توس۴۲و۴۴-پ۱۱۲
۴۴۷۲-۱۹-۱۱۳۳بی بی راهله حسینی ۳۸۴۴۳۲۹خ احمدآباد–رضای۲۸-پ۲-۹۰
۴۵۷۲-۱۹-۱۰۱۷علیرضا یگانه  ۳۸۴۳۴۴۶خیایان احمدآباد-احمدآباد۳-کوچه بهشت-پلاک۳۹
۴۶۷۲-۱۹-۱۲۶۱حمیدشاملومقدم ۳۶۵۷۵۳۰۰قاسم آباد-بلوارشاهد-تقاطع شاهدواندیشه پلاک۱۰۵۳
۴۷۷۲-۱۹-۱۱۱۸حسین کهندل۳۷۱۳۵۷۰۰میدان سعدآباد – خیابان مطهری جنوبی – مطهری ۱۴- پلاک ۹۶
۴۸۷۲-۱۹-۱۱۹۲سیدمجتبی سلامت ۳۷۲۳۱۶۹۲بلوار قاضی طباطبایی – بین قاضی طباطبایی ۴و۶- پلاک ۷۷
۴۹۷۲-۱۹-۱۳۸۱محمدنظری آزاد ۳۲۵۱۹۵۰۳سی متری طلاب -بلوارامت-نرسیده به امت۳۱-پلاک۶۳
۵۰۷۲-۱۹-۱۲۴۷حسن رضوی شاندیز ۳۲۵۱۶۰۵۵بلوار میامی۹-نبش کرامت۱۶
۵۱۷۲-۱۹-۱۳۸۶انسیه یزدی کاهانی ۳۸۵۲۷۰۲۰خ ملک الشعرای بهار – نبش شوش ۹- پلاک ۱۴۷
۵۲۷۲-۱۹-۱۰۱۰حمیدرضاجزینی بجستانی ۳۲۲۳۶۴۹۵میدان شهدا-چهارراه شهدا-پاساژرحیم پور-پ۴۰۹
۵۳۷۲-۱۹-۱۰۵۰هاشم صرفی ۳۸۴۴۶۷۹۷کوهسنگی- خ دکتربهشتی-نبش میدان کوشه ای-پ ۹۶/۲
۵۴۷۲-۱۹-۱۰۰۳مرضیه دانش خواه ۳۷۴۱۸۸۸۱مقابل بلوار بهمن – خواجه ربیع ۲۱- اول شهرک طالقانی
۵۵۷۲-۱۹-۱۳۷۵سولماز اسلامی سبزوار۳۶۰۸۶۹۳۶بلوارفرهنگ-نرسیده به میدان سیدرضی-پلاک۳۱۲- طبقه همکف
۵۶۷۲-۱۹-۱۰۵۸علی حسن زاده۳۶۵۸۰۴۰۸بلوار توس- بین توس ۸۶و۸۸- پلاک ۸
۵۷۷۲-۱۹-۱۴۷۵امیرحمزه شفائی۳۳۵۲۳۱۷۹شهر ملک آباد-خ امام رضا -بین امام رضا ۷ و۹
۵۸۷۲-۱۹-۱۱۶۳فاطمه سالاری مقدم۳۳۹۲۲۳۸۸طرق بین ساعی۲۵و۲۷
۵۹۷۲-۱۹-۱۱۹۸فرزانه آفریده قیاسی۳۲۲۳۴۲۶۹خ عبادی-روبروی عبادی۸
۶۰۷۲-۱۹-۱۱۱۶طاهره قاینی کریم آبادی۳۲۷۱۳۰۰۷طلاب -علیمردانی-بین۱۱و۱۳
۶۱۷۲-۱۹-۱۳۷۶فاطمه سلیمیان اول۳۵۲۵۴۵۱۱بزرگراه میثاق-بلواراقدسیه-نبش اقدسیه ۱۰
وکیل در مشهد

ارتباط با بهترین وکلای مشهد

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۰ دیدگاه ثبت شده است.