وکالت امور ارث

مشاوره و وکالت در امور ارث و میراث

نیاز به وکیل متخصص دارید؟ دادیاران در امور ارث ومیراث ( تقسیم و تحریر ترکه، انحصار وراثت و … ) دارای وکلای با تجربه می باشد.

دعاوی ارث زمانی به وجود می اید که فردی فوت کند و بین وراث بر سر اموال او اختلاف به وجود اید. در غیر اینصورت بین ورثه توافق شده و نیازی به طرح دعوا و یا قضاوت حقوقی نمی باشد.

در شرایط اختلاف بر سر اموال و دارایی متوفی، قوانین حقوقی ارث و میراث مطرح میگردد. سه مفهوم مهم وارث، ترکه و مورث ارکان تشکیل دهنده دعاوی ارثیه می باشند. مورث شخصی است که از دنیا رفته و اموال و دارایی‌ هایی را از خود به جا میگذارد. اموال و دارایی‌ های باقی مانده از مورث را ترکه یا میراث گویند. وارث یا وراث نیز شخص یا اشخاصی می باشند که از مورث ارث می برند. پس از فوت شخص لازم است که وضعیت دارایی‌ های وی مشخص گردد. وکیل ارث و میراث فردی است که با آگاهی کامل به قانون امور حسبی، اشراف به طبقات مختلف ارث و نحوه تقسیم ارث و قوانین مرتبط با ان تسلط کافی دارد. تقسیم و تحریر ترکه ، گواهی حصر وراثت، شرایط محرومیت از ارث، ارث فرزندخوانده، ارث زن از شوهر، ارث زن مطلقه از اموال متوفی، نحوه تقسیم ارث و محاسبه آن، مهر و موم ترکه و رفع آن، تحریر و تصفیه ترکه و … از جمله دعاوی اصلی ارث میراث می باشند.