وکالت امور خانواده

مشاوره و وکالت در امور خانواده

نیاز به وکیل متخصص دارید؟ دادیاران در امور حقوق خانواده (طلاق، مهریه، نفقه و …) دارای وکلای با تجربه می باشد.

دعاوی خانواده شامل کلیه دعاوی کیفری و حقوقی مربوط به امور خانواده می باشد. در واقع قبل از به وجود آمدن یک دعوای حقوقی خانواده، باید رابطه ای تحت عنوان خانواده در میان افراد وجود داشته باشد تا پرونده به نوعی امور خانواده تلقی گردد.

به طور مثال در دعوای مربوط به طلاق که میان زوج و زوجه ایجاد می شود قبل از اینکه دعوایی در خصوص طلاق مطرح باشد، عقد نکاحی میان زوج و زوجه برقرار بوده است که بر اساس ان خانواده ای تشکیل شده ، که اختلافات و یا مسائل دیگر باعث طرح دعوای طلاق شده است. البته باید در نظر داشت دامنه دعاوی خانواده بسیار گسترده تر از مسائل مربوط به زن و شوهر می باشد. گمان عمومی بر ان است که دعاوی خانوادگی محدود به همان دعاوی مربوط به ازدواج مثل طلاق می باشد اما اینگونه نیست.

همانطور که گفتیم وکالت دعاوی امور خانواده شامل موضوعات متنوع و گسترده ای می باشد. همچنین معمولا پیرو یک شکایت حقوقی خانواده دعاوی موازی پس از ان مطرح خواهد شد. لذا نیاز به یک وکیل با تجربه احساس میگردد. در مورد وکالت و پیگیری تمامی دعاوی خانواده می توان وکیل گرفت.

انواع دعاوی خانواده

مهریه، نفقه زن، اجرت ‌ المثل ایام زناشویی، طلاق زوجین، طلاق توافقی، طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن، حضانت فرزند، نفقه فرزند، ملاقات فرزندان ، توقیف اموال، استرداد جهیزیه، حکم رشدازدواج اتباع و … از دعاوی خانواده محسوب میگردد. وکالت در امور خانواده توسط وکلای متخصص خانواده و طلاق دادیاران انجام میگیرد.