وکالت امور کیفری

مشاوره و وکالت در امور کیفری

نیاز به وکیل متخصص دارید؟ دادیاران در امور کیفری (حدی، تعزیری، قصاص، دیات ) دارای وکلای با تجربه می باشد.

اصطلاحاً هر عملی یا ترک عملی که قانوناً برای آن مجازاتی تعیین شده است جرم نامیده می‌شود. دعاوی کیفری شامل دعاوی خواهد بود که مجازات ان به کیفر خواست منتهی خواهد شد.

دعاوی افراد علیه یکدیگر یا جنبه حقوقی دارد یا جنبه کیفری. بنابراین وکلا معمولاً در یکی از این دو زمینه فعالیت و یا تمرکز بیشتری دارند. وکلا ترجیح می دهند پرونده های موکلین خود را بر اساس علاقه مندی به یکی از جنبه ها انتخاب کنند.

از منظر تشریفات قبول وکالت دادگستری، تفاوتی بین وکالت امور حقوقی با کیفری وجود ندارد. اما سیر رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری با هم متفاوت است. در پرونده های کیفری، مدت زمان رسیدگی به پرونده ها عموماً طولانی و خسته کننده است. همچنین در یک پرونده های کیفری قبل از ارجا پرونده به دادگاه کیفری ابتدا با دادسرا سروکار داریم. وکلا در پرونده های کیفری احتمال دارد با برخی مقامات قضایی بویژه بازپرس، دادیار و نماینده دادستان مواجه شوند. همچنین در پرونده های کیفری معمولا جهت مراحل تکمیل تحقیقات پرونده به مراجع انتظامی و اگاهی ارجا میگردد.

وکالت دعاوی کیفری

باید توجه داشت، دعاوی کیفری عموماً در کنار جنبه های خصوصی، دارای آثار و نتایج وارده بر جامعه و جنبه عمومی هم می یابد. در غالب این دعاوی، دادستان به عنوان مدعی العموم یا حافظ منافع جامعه وارد عمل می شود. به هنگام صدور آراء علاوه بر جنبه خصوصی، به جنبه عمومی پرونده نیز رسیدگی می شود. لذا چنین پرونده هایی دارای حساسیت بسیار زیادی می باشد. دعاوی امور کیفری معمولا دارای وکلایی است که تخصصی در همین زمینه فعالیت و قبول وکالت میکنند. وکلای کیفری دادیاران سالها در زمینه های کیفری فعالیت داشته و اماده قبول و پیگیری هرگونه دعاوی کیفری می باشند.