وکیل دیه

توسط : دی 25, 1399 0
وکیل دیه در مشهد

سطح مطلب : عمومی

در این متن تعاریف و مفاهیم کلی در رابطه با دیات و ارش را برای شما مخاطب عزیز جمع اوری کرده ایم . همچنین جهت دریافت مشاوره با وکیل دیه دادیاران تماس بگیرید .

تعریف دیه

ریشه کلمه دیه از ودی امده است به معنی راندن که حرف واو از ابتدای ان حذف گردیده است . به نوعی میتوان تعبیر کرد که راندن منع کردن و نهی کردن مانع ارتکاب جنایت میشود . هر چند ریشه کلمه دیه معانی بسیاری دارد اما ، معنی ان در عموم مردم به عنوان خون بها مطرح می باشد .

در فرهنگ‌های لغت فارسی همچنین تعاریف و مضامین مشابهی از دیه شده است . مثلاً دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می‌شود . این بدل میتواند در قبال اعضای بدن مثل دست و پا عنوان گردد که به ان ارش میگویند . اما به طور کل دیه اینگونه معنی میگردد . خونبها یا مالی که قاتل (عمد یا غیر عمد) یا خانواده او به مقتول میپردازند .

دیه هر ساله توسط قوه قضایی محاسبه میگردد . طبق قوانین شرعی دیه مرد مسلمان دو برابر دیه زن  مسلمان می باشد و یک سوم مبلغ دیه در ماه های غیر حرام به مبلغ دیه در ماه های حرام اضافه می شود . ماه های حرام شامل محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه می باشد .

تا اواخر سال 97 دیه زن و مرد با تامین مابه التفاوت آن ،  توسط صندوق تامین خسارت بدنی انجام میگرفت . اما از ابتدای سال 99 دیه مرد و زن در تمامی جرایم برابر شد .

ماده 17 قانون مجازات اسلامی میگوید  : دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

تعریف دیه همچنین در ماده 448 قانون مجازات اسلامی به همین نوع بیان شده است .

لذا به طور کل میتوان گفت که دیه در دو صورت قابل مطالبه می باشد . زمانی که جنایتی غیر عمد ( مانند تصادف جرحی ) بر نفس ، عضو یا منفعت عضو ایراد گردد و یا در خرایم عمدی که امکان قصاص وجود ندارد  .( به عنوان مثال قاطل مجهول الهویت و یا فراری و یا و مصالحه دریافت دیه به جای قصاص) .

دیه تصادفات جرحی و منجر به فوت

پزشک قانونی کجاست و چه وظایفی دارد ؟

انواع قتل در قوانین جمهوری اسلامی ایران

انواع دیه

دیه قتل : دیه کامل یک نفس ، معادل یک مرد مسلمان .

دیه اعضای بدن : دیه ای که به دلیل از بین رفتن یکی از اعضای بدن مطالبه میشود . اگر از ان عضو فقط یکی وجود داشته باشد دیه کامل و اگر دو عضو وجود داشته باشد به صورت نصف دیه کامل برای هر کدام قابل مطالبه است .

دیه منافع اعضا : هرگاه عضوی از بین نرود اما فرد برخی از حواس خود را از دست دهد مانند شنوایی دیه ان را باید پرداخت کند . دیه منافع شامل مواردی همچون دیه عقل ، دیه شنوایی ، دیه بینایی ، دیه بویایی و دیه صوت و گویایی است .

دیه جراحات : به میزان جراحت در فرد مانند خراش ، پارگی ، تورم و کبودی .

دیه همچنین به دو گروه دیه مقدر و دیه غیر مقدر یا ارش تقسیم میگردد :

دیه مقدر که میزان دقیق ان در تمام زمانها و مکان ها مشخص می باشد .دیه ارش دیه ای است که با در نظر گرفتن شرایط و با نظر کارشناس مربوطه تعیین میگردد مانند جراحت بدنی .

نحوه محاسبه دیه در جراحت

ماده 449 قانون مجازات اسلامی بیان میکند : ارش دیه‌ی غیر معینی است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده، و با در نظر گرفتن دیه‌ی مقدر ( دیه‌ای که مقدار آن در قانون مشخص است) و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند . با توجه به این تعریف میزان دیه جراحات و سایر صدماتی که غیر معین می باشد با در نظر گرفتن ان قسمت از بدن و درصدی از دیه کامل ، توسط کارشناس محاسبه میگردد . بهتر است جهت مطالبه دیاتی که بالخصوص ابهامات زیادی دارد با وکیل دیه مشورت گردد .

میزان دیه غیر معین بسته به میزان جراحت در قوانین شرعی تعریف شده است . به عنوان مثال : دیه دامیه به جراحت سطحی ، که باعث بریدگی گوشت شود و همراه با خونریزی باشد گفته میشود . به این نوع دیه دو درصد دیه کامل تعلق میگیرد . حال در دیه حارصه به خراشیدگی پوست بدون اینکه خون جاری شود گفته می شود و یک صدم دیه کامل به آن تعلق می گیرد. با توجه به گستردگی مطالب دیه جراحت در مبحثی جدا کامل به ان پرداخته میشود .

همچنین در صورتی که دیه مربوط به تغییر رنگ پوست باشد به صورت  سیاهی: شش هزارم دیه کامل  کبودی سه هزارم دیه و سرخی یکو نیم هزارم دیه می باشد .

نکته : اسلام برای غیرمسلمانانی که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند، در صورت وقوع جنایت بر آنان، دیه در نظر گرفته، اما میزان آن مورد اختلاف فقها واقع شده است.

نحوه مطالبه دیه

مطالبه دیه با توجه به نوع ان متفاوت می باشد. بیشترین نوع پرونده مطالبه دیه در ایران دیه تصادفات جرحی است . و  پس از ان دیه جراحات بدنی ناشی از ضرب و جرح می باشد . دیه اتفاقات حین کار ، دیه نفس و پس از ان دیه قصور پزشکی دیگر مطالباتی هستند هستند که معمولا مطرح میشوند. در دیاتی که شرکتهای بیمه در ان تعهد دارند ، پس از صدور حکم قضایی پرونده مطالبه وجه دیه به اجرای احکام شعبه ارجا و سپس شرکت بیمه گذار جهت  پرداخت به مجنی علیه ابلاغ میگردد . به عنوان مثال در صورت اینکه دیه تصادف جرحی متوجه بیمه گزار باشد دادگاه نامه ای به بیمه زده و پس از سیر مراحل قانونی  شاکی میتواند مبلغ ان را دریافت کند .

در مواردی مبلغ بیمه از صندوق قوه قضائیه و یا صندوق تامین خسارت جانی پرداخت خواهد شد . در شرایطی که شخص ثالث به هر دلیلی غایب و یا متواری و یا مجهول الحویه باشد این صندوق  در صورتی که شخص ثالثی محکوم به پرداخت دیه باشد به اون ابلاغ میگردد . طبق ماده 482 قانون مجازات اسلامی ، مهلت پرداخت دیه در جرائم عمد ظرف یک سال قمری و در جرایم شبه عمد دو سال می باشد . مهلت پرداخت دیه در خطاء محض ظرف سه سال قمری است . در این مورد ، مهلت پرداخت دیه به این صورت است که در هر سال یک سوم مقدار کل دیه باید پرداخت شود .

در شرایط توافقی که مجرم با قربانی بر سر قصاص توافق کنند میتوان مهلت مشخصی جهت پرداخت دیه مشخص گردد . به عنوان مثال اگر فردی باعث قطع انگشت فرد گردد (در شرایطی ) به جای قصاص میتواند با طرف مقابل بر سر میران و زمان پرداخت دیه توافق کنند . توجه داشته باشید که اگر زمانی تعیین نگردد به همان روال قانونی یعنی تا یک سال فرصت پرداخت را خواهد داشت . همچنین پس از گذر از مهلت قانونی اگر مجرم قصد پرداخت دیه را نداشته باشد طبق ماده دو قانون محکومیتهای مالی رجوع شود .

در نظر داشته باشید نرخ دیه بر اساس زمان پرداخت تعیین میگردد .

تغلیظ دیه

شاید تا کنون این اصطلاح را شنیده باشید . معنای کلمه کاملا مشخص است . غلیظ کردن و یا شدت دادن دیه . یا به طور کل تشدید خونبها  . تغلیظ دیه در دو حالت خاص که در قانون تعریف شده است انجام میگیرد  اول قتل در ماه حرام . دوم قتل در مکان حرام و صرفا محدوده مکه مکرمه . در هر دوی موارد دیه به میزان یک سوم افزایش خواهد یافت .

در نظر داشته باشید که تغلیظ دیه فقط برای قطل می باشد .

وکیل دیه در مشهد

دادیاران با توجه به اهمیت پرونده های دیه وکلای متخصص در این زمینه قرار داده است . دیه تصادفات ، دیه صدمات حین کار ، دیه قتل عمد و غیر عمد و سایر دیات جرحی در حوزه تخصصی دادیاران می باشد . همچنین دادیاران در پرونده های دیه شرایط خاصی جهت پرداخت حق الزحمه وکیل در نظر گرفته است . جهت ارتباط با وکلای دادیاران ، و مشاوره با بهترین وکیل دیه در مشهد کافی است با شماره تماسهای داخل وبسایت تماس حاصل فرمایید .

گروه حقوقی دادیاران ، جهت ارتباط با وکیل دیه در مشهد تماس بگیرید
5136040560 -09152447090

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۰ دیدگاه ثبت شده است.