ازدواج موقت و فرق آن با ازدواج دائم

ازدواج موقت ، صیغه و فرق آن با ازدواج دائم ازدواج موقت چیست؟ ازدواج موقت که تنها در اسلام و مذهب شیعه پذیرفته می باشد،...

مراحل طلاق توافقی چیست

اگر زوجین قصد انحلال نکاح داشته باشند، طلاق توافقی یکی از ساده ترین راه های جدایی و طلاق می باشد. در این نوع طلاق زوجین می باید...

زنا و همجنس‌گرایی

زنا چیست؟ براساس ماده 221 قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از جماع (همبسترشدن) زن و مرد، بدون وجود علقه (عقد) زوجیت. همچنین...

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد مهریه چیست؟ مهریه به معنای هدیه و پیشکش می‌باشد و می‌تواند طلا، نقره، پول رایج، لوازم، ملک و... باشد که مرد...

دیه چیست؟

براساس ماده 445 قانون مجازات اسلامی " دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت و یا...

وکیل طلاق در مشهد

طلاق چیست؟ وکیل طلاق در مشهد در دادیاران. طلاق در لغت به معنای رها شدن می باشد. امروزه برای پایان دادن به رابطه زناشویی میان زن...