پرداخت دیه از بیت المال در چه مواردی امکان پذیر است؟

پرداخت دیه از بیت المال در چه مواردی امکان پذیر است؟ فصل سوم قانون مجازات اسلامی، به بحث دیه پرداخت است. دیه به معنای مالی است...

مجازات شهادت دروغ چیست؟

مجازات شهادت دروغ چیست؟ آیا می دانستید در صورت اثبات شهادت دروغ، شخص دروغگو مطابق قانون مجازات خواهد شد. یکی از پنج ادله معتبر...

معاونت در جرم و مجازات آن

معاونت در جرم و مجازات آن تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که اگر شخصی وسایل ارتکاب جرمی را از شما بگیرد مثلاً نردبان شما را...

چگونه سوء پیشینه خود را پاک کنیم؟

چگونه سوء پیشینه خود را پاک کنیم؟ گاهی اوقات محکوم شدن به بعضی از مجازات های مشخص، یکسری مجازات هایی تحت عنوان مجازات های تکمیلی...

چگونه سند مالکیت المثنی بگیریم؟

چگونه سند مالکیت المثنی بگیریم؟ گاهاً برای همه ی ما اتفاق می افتد که اسناد یا مدارک خود را گم می کنیم یا اینکه در اثر اتفاقی از...

شکایت چک از طریق اجرائیه اداره ی ثبت و شکایت حقوقی چک

شکایت چک از طریق اجرائیه اداره ی ثبت و شکایت حقوقی چک در بین انواع چک ها، برخی از آنها قابلیت طرح شکایت  کیفری دارند. اما بعضی...