تجاوز جنسی و مجازات آن

تجاوز جنسی چه مجازات و چه آثاری دارد؟ زمانی که صحبت از رابطه جنسی می شود ذهن بیشتر افراد به سمت زنا می رود. ماده 221 قانون...

اجرای قصاص در مورد افراد کمتر از 18 سال

اجرای قصاص در مورد افراد کمتر از 18 سال و نکات مرتبط با آن: زمانی که صحبت از جرم و مجازات می شود به تبع آن صحبت از مسئولیت کیفری...

نحوه تنظیم دادخواست اعسار

دادخواست اعسار و نکات مهم مربوط به آن اعسار به معنای عدم توانایی مالی می باشد. و به شخصی که تمکن مالی لازم برای پرداخت بدهی های...

کلاهبرداری از طریق بیت کوین و سایر رمز ارزهای دیجیتال

رمز ارزهای دیجیتال: حتما تابه حال اسم بیت کوین و یا سایر رمز ارزهای دیجیتال به گوشتان خورده است. با توجه به پرونده های اخیر...

مراحل تنفیذ وصیت نامه

تنفیذ وصیت نامه: بر طبق ماده 843 قانون مدنی وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست. یعنی آن که فرد فقط می تواند نسبت به یک سوم...

سرقت و کلاهبرداری رایانه ایی

سرقت و کلاهبرداری از طریق رایانه و نکات مرتبط با آن: حتما تابحال با اخبار سایت های جعلی و دروغین مواجه شده اید. سایت هایی که با...