وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد مهریه چیست؟ مهریه به معنای هدیه و پیشکش می‌باشد و می‌تواند طلا، نقره، پول رایج، لوازم، ملک و... باشد که مرد...

دیه چیست؟

براساس ماده 445 قانون مجازات اسلامی " دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت و یا...

وکیل طلاق در مشهد

طلاق چیست؟ وکیل طلاق در مشهد در دادیاران. طلاق در لغت به معنای رها شدن می باشد. امروزه برای پایان دادن به رابطه زناشویی میان زن...

مجازات شرب خمر چیست؟

شرب خمر چیست؟ شرب خمر از دو کلمه شرب به معنای نوشیدن و خمر به معنای مایع مست‌کننده و سکر آور تشکیل می‌شود! به عبارت ساده تر یعنی...

قانون مستاجر و مالک

اجاره چیست؟ به عقدی که مستاجر مالک منافع عین مال (موضوع اجاره مثل خانه، اشیا،حیوانات و...) می شود اجاره گفته می‌شود. به...

رابطه نامشروع و مجازات آن

رابطه نامشروع به چه معناست؟ برقراری هرگونه ارتباط فیزیکی یا غیرفیزیکی مابین زن و مرد نامحرم که محتوای آن مرزهای قانونی و شرعی را...