مراحل طلاق یک طرفه

۹ دی, ۱۴۰۰ 2 مدت زمان مطالعه: 7 دقیقه
طلاق یک طرفه
۵/۵ - (۱ امتیاز)

طلاق یکی از راه کار های قانون گذار برای پایان دادن به زندگی مشترکیست که زن یا شوهر دیگر نمی خواهد به هر دلیلی آن را ادامه دهند. در جاییکه یکی از طرفین مایل به جداییست در اینجا اقدام به طلاق یک طرفه می کند. همانطور که می دانید طلاق یک امر تشریفاتی است و باید حتما از طریق دادگاه حکم به طلاق صادر شود و این را هم می دانید که حق طلاق دادن بطور کلی برای مردان فقط وجود دارد و خانم تنها در شرایطی خاصی می تواند اقدام به طلاق یک طرفه نماید. در ادامه ی مطلب می خواهیم به تعریف طلاق یک طرفه و تفاوت آن با طلاق توافقی بپردازیم.

طلاق یک طرفه یعنی چه؟

بطور کلی طلاق ها از این حیث که یکی از طرفین اقدام به طلاق نماید یا هر دو با هم توافق نمایند و اقدام به جدایی کنند به دو دسته ی طلاق یک طرفه و طلاق توافقی تقسیم می شود. در جایی که زن و شوهر با هم نسبت به موضوعات مالی و غیر مالی توافق نموده باشند و اقدام به طلاق نمایند در اینجا طلاق توافقی اتفاق می افتد. اما در جایی که بین زوجین توافقی وجود نداشته باشد و یکی از آن ها چه زن و یا چه مرد اقدام به جدایی از همسر خود بکند در اینجا طلاق یک طرفه اتفاق افتاده است. در این طلاق ممکن است طرف مقابل، نسبت به این جدایی ناراضی باشد.

طلاق یک طرفه می تواند تحت شرایطی توسط مرد یا زن اتفاق بیفتد.

طلاق یک طرفه توسط مرد چه شرایطی دارد؟ 

مطابق قانون حق طلاق برای مرد است، اما مرد نمی تواند بدون رعایت شرایط مد نظر قانون گذار اقدام به طلاق همسر خود نماید. در اینجا قانون گذار با در نظر گرفتن گذراندن مراحل خاصی، اجازه داده است که اقدام به طلاق همسر خود نماید. مراحل طلاق یک طرفه توسط مرد عبارت اند از:

۱-) گواهی عدم امکان سازش: مرد باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید و دادخواست گواهی عدم امکان سازش را به دادگاه ارسال نماید.

۲-) داوری: در اینجا زوجین به داوری ارجاع داده می شوند و آن ها باید یک فردی که متاهل است را به عنوان داور معرفی نمایند. این داور می تواند توسط خود آن ها یا توسط دادگاه تعیین شود.

۳-) پرداخت حق و حقوق زوجه: مرد باید حق و حقوق زن از قبیل نفقه، مهریه و… را به طور کامل بپردازد.

۴-) صدور گواهی عدم امکان سازش: در جاییکه دادگاه تشخیص دهد که امکان ادامه دادن زندگی مشترک بین زوجین وجود ندارد، پس از بررسی شرایط گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید.

۵-) طلاق: طرفین باید ظرف سه ماه از ابلاغ گواهی، به دفاتر ثبت طلاق بروند و صیغه ی طلاق بین آن ها جاری شود.

طلاق یک طرفه توسط زن چه شرایطی دارد؟

با اینکه طبق قوانین اسلام تنها مرد حق دارد که خانمش را طلاق دهد اما شرایطی وجود دارد که خانم ضمن عقد ازدواج یا بعد از آن وکالت در طلاق از مرد دریافت کند. در اینجا مرد وکالت در طلاق به همسرش می دهد و خانم نیز با این وکالت می تواند هر زمان که بخواهد بصورت یک طرفه از مرد طلاق بگیرد. این وکالت در طلاق می تواند بصورت مشروط باشد یعنی شرط شود که اگر مرد کار خاصی انجام داد، خانم بتواند بصورت یک طرفه از او جدا شود یا اینکه بصورت مطلق باشد و خانم بطور کلی وکالت در طلاق داشته باشد.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی:

« طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه‌ سازد.»

مشاوره حقوقی دادیاران

اما در شرایطی که خانم این وکالت در طلاق را نداشته باشد، تنها در صورت وجود یکسری اوضاع و احوال خاص می تواند از همسرش بصورت یک طرفه جدا شود. در اینجا خانم باید به دادگاه مراجعه کند و بعد از تشخیص دادگاه و اینکه آیا این مسائل مطرح شده دلیل کافی برای طلاق است یا خیر، تصمیم گیری نماید. دلایل طلاق یک طرفه از سمت خانم شامل:

 • نپرداختن نفقه
ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی:
« در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
 • عدم قدرت باروری مرد
 • اعتیاد مرد
 • ترس از خوف جسمی و جانی از طرف مرد برای زن
 • ضرب و جرح و توهین و تحقیر و فحاشی
 • ترک منزل برای مدت طولانی
 • ناتوانی مرد در برقراری رابطه ی جنسی
 • محکومیت به حبس مرد که بیشتر از پنج سال باشد
 • ازدواج مجدد مرد بدون حکم دادگاه و رضایت همسر اول
 • عدم تهیه منزل و سرپناه مناسب
 • بیماری های واگیردار یا صعب العلاج یا بیماری های جنسی یا بیماری های روانی
 • مرد روابط نامشروع داشته باشد و خیانت کند
 • عدم برقراری رابطه ی جنسی با خانم
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی:

« در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»

در اینجا خانم اگر هرکدام از این دلایل را بطور مستند داشته باشد و به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه پس از بررسی ولو بدون رضایت مرد، اقدام به طلاق خانم می کند.

تفاوت طلاق یک طرفه با طلاق توافقی چیست؟

در طلاق توافقی هر دو طرف برای جدایی رضایت دارند و لی در طلاق یک طرفه اغلب یک طرف به طلاق رضایت دارد و طرف دیگر ناراضی است.در طلاق توافقی زن و مرد در مورد مسائل مالی از جمله مهریه و نفقه و… و مسائل غیر مالی مانند حضانت فرزندان و… توافق نموده و به وحدت نظر رسیده اند. در طلاق یک  طرفه مرد باید حق و حقوقات خانم را بطور کامل به او بپردازد و همچنین هیچ توافقی نیز بی نطرفین وجود ندارد بلکه ممکن است اختلاف نظر و ددرگیری نیز وجود داشته باشد.

کلام آخر

مطلب طلاق یکطرفه یکی از مطالب زیر مجموعه راهنمای طلاق می باشد. جهت اطلاعات بیشتر ان را مطالعه کنید.

مشاوره فوری با وکیل

همین حالا با وکیل دادگستری صحبت کنید

درخواست مشاوره تلفنی

طلاق بائن چیست؟

زمانی که زن و شوهر تصمیم به جدایی می گیرند، اقدام به طلاق می کنند. طلاق از حیث قابل رجوع بودن به دو دسته ی بائن و رجعی تقسیم می...

مراحل گرفتن پاسپورت

مراحل گرفتن پاسپورت برای دریافت باید به کجا مراجعه کنم؟ برای سفر به خارج از کشور، شما نیازمند گذرنامه هستید. ویزا یا...

نحوه ی گرفتن وکیل معاضدتی

افراد برای برخورداری از دادرسی عادلانه، طرح دعوا یا دفاع در برابر دیگری، از حق داشتن وکیل برخوردارند. این حق در قانون اساسی و...

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ دیدگاه ثبت شده است.

 1. با سلام خدمت مدیریت محترم سایت حقوقی دادیاران
  سایت بسیار عالی دارید خدا خیرتون بده مقالتون در خصوص طلاق بسیار عالی و کامل بود
  با تشکر مدیر سایت حقوقی دادثنا