میزان سهم الارث زن از مرد

۲۵ اسفند, ۱۴۰۰ 0 مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
سهم ارث زن از مرد
به این مطلب امتیاز دهید

مدت زمان تخمینی مطالعه: ۳ دقیقه

میزان سهم الارث زن از مرد چقدر است؟

شرایط ارث بردن زن از شوهرش چیست؟

اگر مردی چند زن داشته باشد میزان سهم الارث آن ها چگونه تعیین می شود؟

همانطور که می دانید ارث یکی از قواعد فقهی است که در دین اسلام تعیین شده است. میزان سهم الارث نیز برای هریک از افرادی که در اطراف متوفی وجود دارند، تعیین شده است. زن نیز طی شرایطی از شوهرش ارث می برد. میزان این سهم الارث نیز در شرع تعیین شده است.

در ادامه مطلب به بررسی میزان سهم الارث خانم ازشوهرش می پردازیم.

شرایط ارث بردن زن از شوهرش چیست؟


برای اینکه زنی بتواند از همسر متوفی خود ارث ببرد باید چند شرط وجود داشته باشد:

  • این خانم باید همسر دائمی متوفی باشد.
  • خانم باید در حین فوت متوفی زنده باشد.
  • موانع ارث مثل اینکه وارث قاتل مورث باشد، وجود نداشته باشد.

در نتیجه خانمی که قبل از شوهرش فوت نموده باشد از همسرش ارث نمی برد. همچنین در ازدواج موقت نیز زوجین از یکدیگر ارث نمی برند.

سهم الارث زن از مرد چقدر است؟


همانطور که گفتیم میزان سهم الارث افراد در شرع تعیین شده است و امروزه به دست ما رسیده است. در تعیین میزان سهم الارث خانم از مرد نیز با توجه اینکه مرد فرزندی داشته باشد یا نداشته باشد متفاوت خواهد بود.

در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، میزان سهم الارث زن از شوهر متوفی، معادل یک چهارم از تمام اموال اوست.

سهم الارث پسر و دختر در سال ۱۴۰۱

میزان سهم الارث مرد از زن چقدر است؟

آیا جنین از متوفی ارث می برد؟

شرایط دریافت مستمری توسط دختر و همسر متوفی

میزان سهم الارث زن از شوهرش در صورتی که بچه داشته باشد چقدر است؟


اگر شخص متوفی فرزند داشته باشد، خواه این فرزندان متعلق به همسر فعلی او باشند یا نباشند، در هر صورت آن ها فرزند قانونی متوفی محسوب می شوند و از پدرشان ارث می برند. وجود این فرزندان بر میزان سهم الارث همسر متوفی تاثیر می گذارد. در صورتی که متوفی فرزند یا فرزندانی داشته باشد، میزان سهم الارث زن ازشوهرش، معادل یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان (بنا، زمین و باغ و درختان) می باشد.

ماده ۹۴۶ قانون مدنی:
زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد.”

اگر مرد چند همسر داشته باشد، میزان سهم الارث آن ها چگونه تعیین می شود؟


در صورتی که مرد چند همسردائمی و شرعی داشته باشد در اینجا میزان سهم الارث زن ها کمتر خواهد شد. نحوه محسابه ارث زنان متوفی به این صورت است که اگر متوفی فرزند داشته باشد، معادل یک هشتم اموال او تعیین شده و بعد آن میزان یک هشتم بین زن های متوفی به تساوی تقسیم می شود.

در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد، معادل یک چهارم اموال او تعیین شده و بعد ان مقدا یک چهارم میان زنان او به صورت مساوی تقسیم می گردد.

میزان سهم الارث زن از مرد، در صورت فرزند داشتن مرد چقدر است؟

معادل یک هشتم اموال منقول و اموال غیر منقول مرد است.

اگر مرد فرزندی نداشته باشد، سهم الارث زن چقدر است؟

معادل یک چهارم تمام اموال مرد است.

مشاوره فوری با وکیل

همین حالا با وکیل دادگستری صحبت کنید

درخواست مشاوره تلفنی

وکالت کاری ورثه ایی، نمونه وکالت نامه

با اعطای وکالت کاری ورثه ایی، وراث میتوانند اختیار انجام تمام امور اداری مربوط به تقسیم ترکه و انحصار وراثت را به یکی از وراث...

سهم الارث پسر و دختر در سال جاری

آیا میزان ارثیه ی دختر و پسر مساوی است؟ میزان سهم پسر و دختر از ارث چقدر است؟ وضعیت سهم الارث پسر و دختر در سال 1401...

آیا جنین از متوفی ارث می برد؟

فهرست مطالبارث جنین از متوفی در قانون مدنیسهم الارث جنیناداره ارث جنین ارث از مباحث پرکاربرد است و اغلب در مورد آن نزاع و...

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۰ دیدگاه ثبت شده است.