امور حقوقی ( عمومی )

بایگانی بر اساس دسته بندی

شورای حل اختلاف و تفاوت آن با دادگاه

فهرست مطالبشورای حل اختلاف کجاست؟تعریف شورای حل اختلافنحوه انتصاب اعضای شورا به چه صورت است؟تفاوت شورای حل اختلاف با دادگاه...

دادخواست چیست؟

فهرست مطالبدادخواست چیست و چگونه نگارش می‌شود؟حوزه صلاحیت دادگاه های حقوقیدادخواست و مسائل مرتبط با آنانواع دادخواست چیست؟چگونگی...

دریافت شناسنامه المثنی

نحوه دریافت شناسنامه المثنی شناسنامه سندی است که در بردارنده ی هویت هر شخص است. به همین دلیل هر شخصی باید در نگهداری از این سند...

بیمه شخص ثالث چیست؟

بیمه شخص ثالث چیست؟ در این مطلب می خواهیم به بیمه شخص ثالث بپردازیم. بیمه شخص ثالث هنگامی که تصادفی رخ میدهد، همواره...

بیمه عمر چیست؟چه فوایدی دارد؟

فهرست مطالببیمه عمر چیست؟چه فوایدی دارد؟تعریف بیمه عمرانواع:فواید بیمه بیمه عمر چیست؟چه فوایدی دارد؟ حتما تا به حال اصطلاح...

تغییر نام شناسنامه

فهرست مطالبچگونه می توان نام شناسنامه ای را تغییر داد؟شرایط تغییر نام [cta] چگونه می توان نام شناسنامه ای را تغییر...

تفاوت دادگاه های کیفری و حقوقی

فهرست مطالبدعوای حقوقیدعوای کیفریتفاوت دعاوی کیفری و حقوقی در چیستدادگاه های کیفریمراجع عمومی رسیدگی کننده1) دادگاه کیفری دو:2)...

چک بابت حسن انجام کار

فهرست مطالبصدور چک بابت حسن انجام کارانواع چکنکات چک بابت حسن انجام کارضمانت اجرا سوء استفاده کارفرما از چک [cta] صدور چک...


امور حقوقی مانند امور ملکی، امور مالی و …