آرشیو مطالب حقوقی

مطالب عمومی

مجازات معاونت در قتل

فهرست مطالبمعاون جرم کیست مجازات معاونت در جرممعاونت در قتلمعاونت در قتل عمدمعاونت در قتل غیر عمد گاهی اوقات در وقوع یک جرم،...

منع اشتغال زن توسط مرد

فهرست مطالب حق اشتغال زوجه:منع اشتغال زوجه توسط زوج امروزه در مقایسه با چند دهه اخیر خانم ها حضور پر رنگ تری در مشاغل و جامعه...

آیا ازدواج مجدد مرد جرم است؟

فهرست مطالبازدواج مجدد مرد متاهلشرایط مجاز ازدواج مجدد مرد در قانون:ازدواج مجدد مرد و مهریه همسر اولضمانت اجرا عدم ثبت ازدواج...

مجازات حمل سلاح گرم چیست؟

حمل غیر قانونی و بدون مجوز، انواع اسلحه در کشور ایران جرم انگاری شده است. این مسئله از جهت اهمیت حفظ نظم و امنیت در جامعه برای...

ضرب و جرح چه مجازاتی دارد؟

فهرست مطالبضرب و جرح یعنی چهضرب و جرح عمدیضرب و جرح بدون آثارآیا ضرب و جرح عمدی قابل گذشت است؟ضرب و جرح همسرنحوه اثبات ضرب و جرح...

گذشت از جرم به چه معناست؟ جرایم قابل گذشت

شاید بارها اصطلاح "رضایت شاکی" را شنیده باشد و به صورت اجمالی تصوری از آن در ذهن دارید. که طبق یک دسته بندی قانون گذار جرایم...

سامانه ثنا چیست و نحوه ثبت نام در آن چگونه است؟

سامانه ثنا چیست؟ آیا برای ثبت شکایت حتما باید در سامانه ثنا ثبت نام کنم؟ نحوه ثبت نام کردن در سامانه ثنا چگونه...

اثبات مالکیت ملک

فهرست مطالبمالکیت چیست؟سند مالکیتمستندات لازم برای اثبات مالکیت ملکسندشاهدمبایعه نامهمتصرف بودناثبات مالکیت وراثمدارک اثبات...