آرشیو مطالب حقوقی

انواع قتل در قوانین جمهوری اسلامی ایران

مدت زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه فهرست مطالبانواع قتل در قوانین جمهوری اسلامی ایرانقتل به چه معناست؟ انواع قتل در قانون...

خلع ید و نکات مرتبط با آن

مدت زمان تخمینی مطالعه: 2 دقیقه فهرست مطالبمفهوم خلع ید و چگونگی طرح آن در دادگاهخلع ید به چه معناستنحوه طرح دعوا خلع...

حق حبس در عقد نکاح به چه معناست؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه فهرست مطالبحق حبس و نکات مرتبط با آنعقود معوض:عقد غیر معوض:حق حبس چیست؟حق حبس در عقد...

افترا و توهین و مجازات آن

افترا و توهین و مجازات آن توهین و افترا چیست؟ چه اعمالی مصداق توهین یا افتراست؟ آیا هل دادن کسی به نشان تحقیر وی جرم...

سلاح سرد چیست؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه فهرست مطالبسلاح سرد چیست تعریف سلاح سرداستفاده از سلاح سرد چه مجازاتی دارد؟محارب کیست؟...

فسخ نکاح به علت ناتوانی جنسی مرد

مدت زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه فهرست مطالبفسخ نکاح به علت ناتوانی جنسی مرداختیار فسخ نکاحعنن چیست؟مهریه پس از فسخ نکاحآیا...