آرشیو مطالب حقوقی

چگونه اعاده حیثیت کنیم؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه اعاده حیثیت چیست؟ چگونه می توان اعاده حیثیت نمود؟ برای دریافت خسارت های ناشی از هتک...

نحوه گرفتن مهریه در عقد موقت

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه چگونه باید در عقد موقت مطالبه مهریه نمود؟اگر عقد موقت ثبت نشده باشد، چطور می توان مهریه...

نحوه گرفتن مهریه از پدر شوهر

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه آیا می توان در صورت عدم تمکن مالی شوهر، از پدر شوهر مهریه گرفت ؟ گرفتن مهریه از پدر شوهر...

وضعیت نفقه در دوران عقد

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه آیا در دوران عقد نفقه بر عهده شوهر است؟ چه میزان نفقه باید در دوران عقد پرداخت...

فسخ نکاح به علت باکره نبودن خانم

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه چگونه می توان برای فسخ نکاح به علت باکره نبودن خانم اقدام نمود؟ آیا می توان به دلیل باکره...

وضعیت مهریه در طلاق غیابی

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه وضعیت مهریه در طلاق غیابی چگونه است؟در چه صورتی حکم غیابی صادر می شود؟آیا می توان به آن حکم...