آرشیو مطالب حقوقی

مطالب عمومی

تأمین خواسته به چه معناست؟

فهرست مطالبتأمین خواسته چیستشرایط خواستهموارد پذیرش تأمین خواستهزمان طرح خواسته ی تأمینزمان اجرای قرار تأمیننحوه توقیف...

اسقاط کافّه خیارات به چه معناست؟

فهرست مطالبانواع عقودانواع خیارات در قانون مدنی:اسقاط کافّه خیاراتنحوه اسقاط خیار به معنای اختیار است. در قانون مدنی موادی...

خسارات تاخیر تادیه چک ، چگونه خسارات دریافت کنیم؟

ایا میتوان بابت دیر پرداخت چک خسارت ان را مطالبه نمود ؟ نحوه محاسبه خسارات تاخیر تادیه چک چکونه می باشد ؟ فهرست...

خانم در چه مواردی مجاز به عدم تمکین است؟

فهرست مطالبتمکینعدم تمکینخانم در چه شرایطی میتواند تمکین نکند ؟ابتلاء مرد به بیماری جنسی و مقاربتی:بیماری خانم:خطر به عنوان مانع...

چک در وجه حامل چیست؟

فهرست مطالبچک در وجه حامل چک چیست؟صدور چک حاملنحوه صدور چک از ابتدای سال 1400 چک در وجه حامل چک از اسناد بسیار پرکاربرد...

واخواهی چیست؟

فهرست مطالبحکم غیابینحوه واخواهی کردنمهلت واخواهی طرفین باید در حین رسیدگی به دعوی در دادگاه حضور داشته باشند و از خود دفاع...

مجازات شنود غیرمجاز

فهرست مطالبشنود غیرمجاز یا استراق سمعمجازات شنود غیرمجاز:مجوز شنود:صدور مجوز قانونی: هر فردی دارای حریم خصوصی است. حریم خصوصی...

تاخیر پرداخت ثمن و ضمانت اجرای آن

فهرست مطالبضمانت اجرای تاخیر پرداخت ثمن معامله چیست؟تعهد به پرداخت ثمنضمانت اجرا عدم پرداخت ثمنخیار تاخیر پرداخت ثمنتاخیر پرداخت...