امور حقوقی ( عمومی )

بایگانی بر اساس دسته بندی

شورای حل اختلاف در چه مواردی صلاحیت رسیدگی دارد

مدت زمان تخمینی مطالعه: 7 دقیقه فهرست مطالبدر چه مواردی شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی قضایی می باشد؟صلاحیت شورای حل...

فرزند خواندگی و شرایط آن

مدت زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه فهرست مطالبچگونه کودکی را به فرزندخواندگی قبول کنیم؟بهزیستی کجاست؟چه کودکانی تحت پوشش...

محجور به چه شخصی گفته میشود؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه محجور کیست؟ چند نوع محجور وجود دارد؟ محجوران چه محدودیتی دارند؟ چگونه می توان حکم...

نحوه تنظیم دادخواست اعسار

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه چگونه می توان دادخواست اعسار تنظیم نمود؟ یک دادخواست اعسار قوی باید چه شرایطی داشته...

شرایط رجوع از هبه (پس گرفتن هدیه)

شرایط رجوع از هبه آیا می توان از هبه رجوع نمود؟ چه شرایطی برای رجوع از هبه وجود دارد؟ همانطور که در مطلب دیگری بیان...

کفایت برگه سبز برای نقل و انتقال خودرو

کفایت برگه سبز برای نقل و انتقال خودرو برای خرید خودرو باید حتما انتقال سند صورت بگیرد یا برگه سبز کفایت می کند؟ آیا...