امور حقوقی ( عمومی )

بایگانی بر اساس دسته بندی

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشهد

آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضایی مشهد دفتر خدمات قضایی محلی است جهت کاهش مراجعه حضوری مستقیم به دادگاه و تسریع در رسیدگی پرونده های...

آدرس دادگاه های مشهد

آدرس دادگاه های مشهد با شماره تماس در زیر لیست مراجع قضایی و دادگاه های مشهد به همراه آدرس و شماره تماس قرار گرفته است. در نظر...

دادخواست چیست

دادخواست چیست و چگونه نگارش می‌شود؟ √سطح مطلب : عمومی شروع به رسیدگی در دادگاه های دادگستری محتاج به تقسیم دادخواست می باشد!...

مراحل دادگاه به زبان ساده

مراحل دادگاه به زبان ساده: اقداماتی که از شروع یک واقعه قضایی انجام می‎‌گیرد. √سطح مطلب : عمومی خیلی از افراد نمی‌دانند در...