امور حقوقی

بایگانی بر اساس دسته بندی

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشهد

آدرس و تلفم دفاتر خدمات قضایی مشهد دفتر خدمات قضایی محلی است جهت کاهش مراجعه حضوری مستقیم به دادگاه و تسریع در رسیدگی پرونده های...

آدرس دادگاه های مشهد

آدرس دادگاه های مشهد با شماره تماس در زیر لیست مراجع قضایی و دادگاه های مشهد به همراه آدرس و شماره تماس قرار گرفته است. در نظر...

دادخواست چیست

دادخواست چیست و چگونه نگارش میشود √سطح مطلب : عمومی شروع به رسیدگی در دادگاه های دادگستری محتاج به تقسیم دادخواست می باشد . و...

مراحل دادگاه به زبان ساده

مراحل دادگاه به زبان ساده √سطح مطلب : عمومی اقداماتی که از شروع یک واقعه قضایی انجام میگیرد . خیلی از افراد نمیدانند در...

وکیل خوب در مشهد

به دنبال وکیل خوب در مشهد هستید ؟ √سطح مطلب : عمومی معرفی وکیل در مشهد اگر به دنبال وکیل خوب میگردید حتما این مطلب را مطالعه...