امور کیفری ( جرائم )

بایگانی بر اساس دسته بندی

مجازات شرب خمر چیست؟

شرب خمر چیست؟ شرب خمر از دو کلمه شرب به معنای نوشیدن و خمر به معنای مایع مست‌کننده و سکر آور تشکیل می‌شود! به عبارت ساده تر یعنی...

رابطه نامشروع و مجازات آن

رابطه نامشروع به چه معناست؟ برقراری هرگونه ارتباط فیزیکی یا غیرفیزیکی مابین زن و مرد نامحرم که محتوای آن مرزهای قانونی و شرعی را...

انواع قتل در قوانین جمهوری اسلامی ایران

انواع قتل آیا مجازات قتل در تصادفات رانندگی قصاص نفس است؟ اگر شخصی در خواب راه برود و کسی را به قتل برساند قصاص می...

افترا و توهین و مجازات آن در قانون اسلامی

افترا و توهین چیست؟ آیا هل دادن کسی به نشان تحقیر وی جرم محسوب می‌شود؟ آیا فحاشی در فضای مجازی عملی مجرمانه است؟ آیا تف...

سلاح سرد چیست؟

سطح مطلب: عمومی سلاح سرد چیست؟ آلات، ادوات و وسایلی است که برخلاف سلاح های گرم در اثر استفاده صدا، حرارت و شعله ایجاد...

جرائم سایبری

نگاه کلی به قوانین فضای مجازی: از آنجا که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست یا به عبارتی بی اطلاعی از قوانین منجر به رفع مسئولیت...