امور کیفری

بایگانی بر اساس دسته بندی

نکات کلیدی در تنظیم شکوائیه

نکات کلیدی در تنظیم شکوائیه شکوائیه یعنی چه؟ برای تنظیم شکوائیه باید چه نکاتی را رعایت کرد؟ برای به جریان افتادن یک...

جلب ثالث چیست؟

 جلب ثالث چیست؟ گاهی اوقات اتفاق می افتد که در جریان رسیدگی به یک دعوی، یکی از طرفین دعوی حضور شخص ثالثی را نیاز می بیند....

مجازات رانندگی بدون گواهینامه

مجازات رانندگی بدون گواهینامه برای رانندگی کردن با اتومبیل یا هر وسیله ی نقلیه ی دیگر هرشخصی باید آموزش های لازم را ببیند...

مفهوم اکراه در قتل

مفهوم اکراه در قتل گاهی اوقات با توجه به برخی شرایط و عواملی که در ارتکاب یک جرم وجود دارد، قانون گذار شخص مرتکب را تعقیب...

آیا تکدی گری جرم است؟

آیا تکدی گری جرم است؟ تکدی گری یا همان گدایی یکی از کارهایی است که در بسیاری از جوامع وجود دارد و رایج است و ما همواره...

مفهوم برائت چیست؟

مفهوم برائت چیست؟ هنگامی که در امور کیفری، جرمی اتفاق می افتد و ما شخصی که متهم به ارتکاب آن جرم است را به عنوان مظنون...