تنظیم اوراق قضایی و قرارداد توسط وکیل پایه یک دادگستری

تنظیم قرارداد، دادخواست، شکوائیه و لایحه توسط تیم وکلای دادیاران


تنظیم لایحه

تنظیم شکوائیه - دادیاران

تنظیم دادخواست - دادیاران
تنظیم دادخواست
تنظیم قرارداد در مجموعه حقوقی دادیاران
تنظیم قرارداد در مجموعه حقوقی دادیاران

با توجه به اینکه بررسی بسیاری از مراحل دادگاه و بالخصوص اوراق طرح دعوای قضایی، بدون حضور شاکی انجام می‌گیرد، نگارش محتوا و جزئیات آن بسیار مهم می‌باشد. این اوراق از ابتدا تا انتهای مراحل قضایی ثبت و مورد بررسی قرار می‌گیرند. لذا تهیه و تنظیم مناسب آن‌ها به سرعت و نتیجه فرایند قضایی کمک خواهد کرد.

تنظیم هرگونه اوراق قضایی را به ما بسپارید

لایحه اظهارات، پیشنهادات دفاعیات، مستنداتی است که در قالب نوشتاری به دادگاه و یا دادسرا ارائه می‌گردد.  در تنظیم لایحه قواعد و اصولی باید رعایت گردد که صرفا اشخاص حقوقدان یا اشخاصی که تبحر به امور حقوقی منطبق با قوانین دارند می‌توانند آنرا تنظیم نمایند. چه بسا لایحه‌ای تنظیم گردد و با مستندات ابرازی در مرجع قضائی مغایرت داشته باشد که در نهایت کارگشا نخواهد بود.

این موارد در تنظیم دادخواست و شکوائیه هم صادق هست! برگه دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در همه دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر کشور تهیه کرد. هر چند دادخواست‌ها بر اساس نوع مطالب مندرج در آن (بر اساس نوع خواسته) تاحدی با هم متفاوتند ولی همگی آنها اغلب حاوی نکات مشترک هستند.

دادیاران علاوه بر اوراق قضایی، قراردادهای مختلف از جمله قراردادهای ملکی، شرکتی، تجاری و… را تنظیم می‌کند.

تنظیم برخی از قرارداها حتی به بیش از یک وکیل نیازمند است! همین امر به ضرورت تنظیم قراردادها توسط وکیل متخصص دلالت دارد.


در صورتیکه نیاز به تنظیم هرگونه اوراق قضایی از جمله شکوائیه، دادخواست، لایحه و قراردهای ‌مختلف دارید تماس بگیرید.

کارشناس ما پس از ثبت درخواست، هزینه را به شما اعلام می‌کند.

تماس با دادیاران