ازدواج موقت

بایگانی بر اساس برچسب

صیغه و ازدواج موقت و نکات ضروری

صیغه چیست و نکات مرتبط با آن کدامند؟ در این مقاله نکات ضروری در ازدواج موقت و به اصطلاح صیغه موقت بیان شده است . نکاح...

ازدواج موقت و فرق آن با ازدواج دائم

ازدواج موقت ، صیغه و فرق آن با ازدواج دائم ازدواج موقت چیست؟ ازدواج موقت که تنها در اسلام و مذهب شیعه پذیرفته می باشد،...