ازدواج

بایگانی بر اساس برچسب

اموزش شش ساعته قبل از ازدواج

تصویب اموزش شش ساعته قبل از ازدواج توسط کمیسیون فرعی دولت به گزارش ایسنا معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به...

حقوق مرد در ازدواج

حقوق مرد در ازدواج حقوقی که مردان مقابل زنان پس از عقد به دست می اورند √ سطح مطلب : عمومی تاکنون بیشتر شاهد پرس و جو پیرامون...

ازدواج با اتباع خارجی

ازدواج با اتباع خارجی شرایط و قوانین ازدواج اشخاص خارجی با اتباع ایرانی مستلزم جری تشریفات قانونی خاص و کسب اجازه از وزارت کشور...