اعدام

بایگانی بر اساس برچسب

اجرای قصاص در مورد افراد کمتر از 18 سال

اجرای قصاص در مورد افراد کمتر از 18 سال و نکات مرتبط با آن: زمانی که صحبت از جرم و مجازات می شود به تبع آن صحبت از مسئولیت کیفری...

زنا و همجنس‌گرایی

زنا چیست؟ براساس ماده 221 قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از جماع (همبسترشدن) زن و مرد، بدون وجود علقه (عقد) زوجیت. همچنین...