اعسار

بایگانی بر اساس برچسب

نحوه تنظیم دادخواست اعسار

دادخواست اعسار و نکات مهم مربوط به آن اعسار به معنای عدم توانایی مالی می باشد. و به شخصی که تمکن مالی لازم برای پرداخت بدهی های...