توهین

بایگانی بر اساس برچسب

افترا و توهین و مجازات آن

افترا و توهین و مجازات آن توهین و افترا چیست؟ چه اعمالی مصداق توهین یا افتراست؟ آیا هل دادن کسی به نشان تحقیر وی جرم...

چگونه اعاده حیثیت کنیم؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه اعاده حیثیت چیست؟ چگونه می توان اعاده حیثیت نمود؟ برای دریافت خسارت های ناشی از هتک...

قذف

قذف چیست؟ قذف نوعی دشنام و افترا است. مطابق تعریف قانون مجازات، قذف به معنای نسبت دادن ناروای زنا یا لواط به دیگریست. این نوع...