توهین

بایگانی بر اساس برچسب

افترا و توهین و مجازات آن در قانون اسلامی

افترا و توهین چیست؟ آیا هل دادن کسی به نشان تحقیر وی جرم محسوب می‌شود؟ آیا فحاشی در فضای مجازی عملی مجرمانه است؟ آیا تف...