زن شوهردار، ازدواج بازن شوهردار، عده، ازدواج

بایگانی بر اساس برچسب

مجازات ازدواج با زن شوهردار یا زنی که در عده ی دیگریست

مجازات ازدواج با زن شوهردار یا زنی که در عده ی دیگریست چیست؟ عقد ازدواج یکی از مهمترین عقودیست که به وفور در جامعه منعقد می شود....