سند ملکی

بایگانی بر اساس برچسب

استعلام سند ملکی قبل از خرید

استعلام اسناد ملکی و شناخت مالک اصلی ملک سند ها به طور کلی به دو دسته اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم بندی می شوند. اسناد رسمی سه...

الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند به چه معناست؟ یکی از اصلی ترین دعاوی ملکی در دادگستری «الزام به تنظیم سند» می باشد که گاهی فروشنده در این امر...