سند

بایگانی بر اساس برچسب

کفایت برگه سبز برای نقل و انتقال خودرو

از قدیم، افراد برای خرید و فروش خودرو به این صورت اقدام میکردند. ابتدا با تنظیم قراداد و ارائه بیانه از سوی خریدار توافقات مکتوب...

استعلام سند ملکی قبل از خرید

استعلام اسناد ملکی و شناخت مالک اصلی ملک سند ها به طور کلی به دو دسته اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم بندی می شوند. اسناد رسمی سه...

الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند به چه معناست؟ یکی از اصلی ترین دعاوی ملکی در دادگستری «الزام به تنظیم سند» می باشد که گاهی فروشنده در این امر...