شکوائیه

بایگانی بر اساس برچسب

ضرب و جرح غیرعمدی

ضرب و جرح غیرعمدی ضرب و جرح یعنی چه؟ در چه صورتی ضرب و جرح غیرعمدی محسوب می شود؟ ضرب و جرح غیرعمدی چه مجازات...

شکایت به دلیل مشکلات پارکینگ آپارتمان

شکایت به دلیل مشکلات پارکینگ آپارتمان اگر یکی از همسایگان اقدام به تصرف پارکینگ آپارتمان شما کند چگونه می توانید شکایت...

نحوه شکایت از همسایه پر سروصدا

نحوه شکایت از همسایه پر سروصدا چطور می توان از همسایه پر سروصدا شکایت کرد؟ چه سروصداهایی قابل شکایت اند؟ به کجا باید شکایت...

نکات کلیدی در تنظیم شکوائیه

نکات کلیدی در تنظیم شکوائیه شکوائیه یعنی چه؟ برای تنظیم شکوائیه باید چه نکاتی را رعایت کرد؟ برای به جریان افتادن یک...

استشهادیه چیست؟

استشهادیه چیست؟ وقتی دعوایی در دادگاه مطرح  می شود هر کدام از طرفین باید ادله و مستنداتی برای ادعای خود بیاورند. قانون...

تفاوت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

تفاوت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت قانون گذار در قانون مجازات جرایم را به دوسته جرم قابل گذشت و جرم غیرقابل گذشت تقسیم...