عسر و حرج

بایگانی بر اساس برچسب

طلاق از طریق عسر و حرج

سطح مقاله: تخصصی بسیاری از بانوان سوال می‌کنند که آیا زن هم می‌تواند درخواست طلاق بدهد درحالی که حق طلاق بامرد می‌باشد؟ در...