عسر و حرج

بایگانی بر اساس برچسب

طلاق از طریق عسر و حرج

طلاق از طریق عسر و حرج بسیاری از بانوان از ما سوال میکنند که آیا زن هم میتواند درخواست طلاق بدهد در حالی که حق طلاق با مرد می...