قصاص

بایگانی بر اساس برچسب

انواع قتل در قوانین جمهوری اسلامی ایران

انواع قتل آیا مجازات قتل در تصادفات رانندگی قصاص نفس است؟ اگر شخصی در خواب راه برود و کسی را به قتل برساند قصاص می...