محجوریت

بایگانی بر اساس برچسب

محجور به چه شخصی گفته میشود؟

محجور کیست؟ به محض تولد هر فرد، یک سری حقوق و تکالیف برای او بوجود می آید. اما افراد برای اینکه بتوانند برخی از این حقوق و...