نفقه

بایگانی بر اساس برچسب

حقوق مرد در ازدواج

مدت زمان تخمینی مطالعه: 9 دقیقه فهرست مطالبحقوق مرد در ازدواجحق و حقوق مرد در ازدواج چیستحق طلاقحق سکونت جزئی از حقوق مرد در...

ضمانت اجرای عدم از پرداخت نفقه

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه چیست؟ آیا می توان مرد را الزام به پرداخت نفقه نمود؟ آیا می...

وضعیت نفقه در دوران عقد

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه آیا در دوران عقد نفقه بر عهده شوهر است؟ چه میزان نفقه باید در دوران عقد پرداخت...

پرداخت نفقه فرزندان برعهده چه کسی است؟

پرداخت نفقه فرزندان برعهده چه کسی است؟ والدین در قبال فرزندان خود مسئول هستند. آن ها مسئول تربیت و آموزش و حفاظت از او...

طلاق از طریق نفقه

طلاق از طریق نفقه همانطور که می دانید به محض اینکه عقد ازدواج بین زن و مرد بسته می شود، تکالیفی بر عهده ی هر دو طرف خود به...