دیه

بایگانی بر اساس برچسب

ارش چیست و چه تفاوتی با دیه دارد؟

ارش چیست؟ چه تفاوتی با دیه دارد؟ ارش چیست؟ آیا ارش همان دیه است؟ ارش چه فرقی با دیه دارد؟ در چه مواردی ارش پرداخت می...

نرخ دیه سال ۱۴۰۱

نرخ دیه سال 1401 دیه چیست؟ نرخ دیه سال 1401 چقدر است؟ میزان نرخ دیه چگونه محاسبه می شود؟ دیه در ماه های حرام چقدر...

تقاضای اعسار از پرداخت دیه

تقاضای اعسار از پرداخت دیه اگر نتوانیم دیه را بپردازیم، چه کار باید بکنیم؟ چگونه تقاضای اعسار از پرداخت دیه بدهیم؟ قسطی...

پرداخت دیه از بیت المال در چه مواردی امکان پذیر است؟

پرداخت دیه از بیت المال در چه مواردی امکان پذیر است؟ فصل سوم قانون مجازات اسلامی، به بحث دیه پرداخت است. دیه به معنای مالی است...

دیه تصادفات جرحی و منجر به فوت

فهرست مطالبدیه تصادفات جرحی منجر به فوت و نکات آناقدامات اولیه پس از یک تصادف جرحیدریافت کروکی و اصالت بیمه نامه شخص ثالثارسال...

دیه چیست؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه فهرست مطالبدیه چیست؟تعریف دیهانواع دیه‌ها در قانون مجازاتتغلیظ دیه چیست؟ در چه مواردی دیه‌...