قرارداد

بایگانی بر اساس برچسب

نحوه فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان مدت

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه آیا فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان مدت امکان پذیر است؟ در این صورت تکلیف مستاجر...

کفایت برگه سبز برای نقل و انتقال خودرو

کفایت برگه سبز برای نقل و انتقال خودرو برای خرید خودرو باید حتما انتقال سند صورت بگیرد یا برگه سبز کفایت می کند؟ آیا...

نکات مهم در انعقاد قرارداد کاری

نکات مهم در انعقاد قرارداد کاری در انعقاد قرارداد کاری، باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ چطور قرارداد کاری خوبی...

قرارداد الکترونیک وکالت چیست؟

قرارداد الکترونیک وکالت چیست؟ قرارداد الکترونیک وکالت چیست؟ آیا با وجود این قرارداد باز هم نیاز به تنظیم قرارداد دست...

نکات مهم در تنظیم قرارداد با وکیل

نکات مهم در تنظیم قرارداد با وکیل در تنظیم یک قرارداد با وکیل به چه نکاتی باید توجه کرد؟ چه کار کنم که یک قرارداد وکالت...

نکات مهم قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

نکات مهم قرارداد مشارکت در ساخت و ساز چگونه ی جلوی ضرر در قرارداد مشارکت در ساخت را بگیریم؟ به چه نکاتی باید توجه...