طلاق

بایگانی بر اساس برچسب

حقوق مرد در ازدواج

مدت زمان تخمینی مطالعه: 9 دقیقه فهرست مطالبحقوق مرد در ازدواجحق و حقوق مرد در ازدواج چیستحق طلاقحق سکونت جزئی از حقوق مرد در...

حق حبس در عقد نکاح به چه معناست؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه فهرست مطالبحق حبس و نکات مرتبط با آنعقود معوض:عقد غیر معوض:حق حبس چیست؟حق حبس در عقد...

ازدواج موقت و فرق آن با ازدواج دائم

مدت زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه فهرست مطالبعقد موقت، صیغه و فرق آن با ازدواج دائمعقد موقت چیست؟تفاوت ازدواج دائم و موقتدر چه...

فسخ نکاح به علت ناتوانی جنسی مرد

مدت زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه فهرست مطالبفسخ نکاح به علت ناتوانی جنسی مرداختیار فسخ نکاحعنن چیست؟مهریه پس از فسخ نکاحآیا...

راهنمای طلاق یکطرفه و توافقی

مدت زمان تخمینی مطالعه: 8 دقیقه فهرست مطالبراهنمای طلاق یک طرفه و توافقیطلاق چیست؟انواع طلاقعده زن به چه معناست؟تقاضای طلاق...

مراحل طلاق توافقی

مدت زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه فهرست مطالبمراحل طلاق توافقی چیست؟مرحله اول (توافق بر سر مهریه و نفقه و فرزندان)مرحله دوم...