قتل

بایگانی بر اساس برچسب

انواع قتل در قوانین جمهوری اسلامی ایران

مدت زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه فهرست مطالبانواع قتل در قوانین جمهوری اسلامی ایرانقتل به چه معناست؟ انواع قتل در قانون...

اجرای قصاص در مورد افراد کمتر از ۱۸ سال

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه آیا در مورد افراد کمتر از 18 سال قصاص اجرا می شود؟ چه شرایطی برای اجرای قصاصا در مورد...

مفهوم اکراه در قتل

مفهوم اکراه در قتل گاهی اوقات با توجه به برخی شرایط و عواملی که در ارتکاب یک جرم وجود دارد، قانون گذار شخص مرتکب را تعقیب...

مجازات معاونت در قتل

مجازات معاونت در قتل گاهی اوقات در وقوع یک جرم، فرد یا افراد دیگری به غیر از مرتکب اصلی جرم دخالت دارند. این افراد ممکن است...

معاونت در جرم و مجازات آن

معاونت در جرم و مجازات آن تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که اگر شخصی وسایل ارتکاب جرمی را از شما بگیرد مثلاً نردبان شما را...

عفو مجازات

 عفو مجازات یکی از مجازات ها برای شخص مجرم، مجازات حبس است. در این مجازات فرد باید مدتی را در زندان سپری کند. مجرم آزادی و...