ملک

بایگانی بر اساس برچسب

قرارداد اجاره ، شرایط انعقاد ، نمونه قرارداد

قرارداد اجاره از جمله عقود مهم و پرکاربردی است که از دیرباز در میان مردم بسیار رواج داشته است. به تبع آن تنظیم روابط بین مالک و...

خلع ید و نکات مرتبط با آن

مدت زمان تخمینی مطالعه: 2 دقیقه فهرست مطالبمفهوم خلع ید و چگونگی طرح آن در دادگاهخلع ید به چه معناستنحوه طرح دعوا خلع...

شرایط وقف مال و نکات ضروری

مدت زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه فهرست مطالبوقف به چه معناست؟مال وقفی یعنی چه؟حبس و تسبیل در وقف به چه معناست؟انواع وقف...

نحوه ثبت نام وام مسکن

. نحوه ثبت نام وام مسکن مسکن یکی از ضروریات زندگیست و همه ی افراد خواهان داشتن یک زندگی راحت و  آرام در یک سر پناه امن...