آرشیو مطالب حقوقی

ضرب و جرح غیرعمدی

ضرب و جرح غیرعمدی ضرب و جرح یعنی چه؟ در چه صورتی ضرب و جرح غیرعمدی محسوب می شود؟ ضرب و جرح غیرعمدی چه مجازات...

اقدامات لازم بعد از تصادف جرحی

اقدامات لازم بعد از تصادف جرحی تصادف جرحی یعنی چه؟ بعد از وقوع تصادف باید چه کار کنیم؟ تصادفات در اثر استفاده از...

خروج از کشور بدون اجازه همسر

خروج از کشور بدون اجازه همسر آیا خانم می تواند بدون اجازه شوهرش از کشور خارج شود؟ چگونه مرد می تواند زنش را ممنوع...

خروج از کشور دختر مجرد

خروج از کشور دختر مجرد شرایط خروج از کشور دختر مجرد چیست؟ آیا دختر 18 ساله برای خروج از کشور، نیاز به اجازه ی پدر دارد؟...

دیوان عدالت اداری چیست؟

دیوان عدالت اداری  دیوان عدالت اداری چیست؟ وظیفه ی این دیوان چیست؟ در چه مواردی می توان به دیوان عدالت اداری مراجعه...

شرایط به سرپرستی گرفتن کودک

شرایط قبول فرزند از پرورشگاه یا بهزیستی فرزند خواندگی چیست؟ شرایط به سرپرستی گرفتن کودک چیست؟ چگونه بچه ای را به فرزندی...