مجموعه حقوقی دادیاران

مجموعه حقوقی دادیاران متشکل از وکلای با تجربه دادگستری ، کاراموزان و کارشناسان حقوقی با سابقه ده ساله در مشهد به عنوان یک مجموعه تخصصی خدمات حقوقی در مشهد فعالیت دارد. وجه تمایز این مجموعه افزایش سرعت هماهنگی، مشاوره تخصصی و خدمات آنلاین و غیر حضوری می‌باشد.

بهترین وکیل در مشهد

مجموعه حقوقی دادیاران تضمین میکند:

هزینه: تعرفه خدمات دادیاران شامل حقالوکاله و حقالزحمه خدمات حقوقی در اکثر موارد در حداقل عرف اعلام شده از سوی کانون های وکالت تعیین میگردد. لذا وکلای مجموعه موظف هستند حق الوکاله را مطابق با عرف تعیین شده مجموعه اعلام کنند.

تخصص: دادیاران برای هر پرونده حقوقی وکیل متخصص دارد. این وکلا تجربه کافی در زمینه تخصصی خود داشته و با شعبات مرتبط و سیر قانونی آن آشنایی کامل دارند. همچنین از پشتیبانی مدیران و سایر وکلای با تجربه در هر زمینه تخصصی بهره میبرد.

امانت: وکلای دادیاران هم به مدیر ارشد حقوقی و هم به موکل خود پاسخگو هستند. همچنین دادیاران همواره تلاش داشته که متعهد ترین وکلا را جذب کند.

دادیاران در کنار خدمات حضوری ، به صورت اینترنتی و غیر حضوری پاسخگوی مراجعین خواهد بود.

ما شرایطی را فراهم کرده ایم که تا جای ممکن امور بدون نیاز به حضور کارفرما انجام گیرد. حضور مستقیم وکیل در دفاتر، پیگیری اینترنتی و ارتباطات تصویری انلاین، ارسال و اسکن اینترنتی مدارک و … به صورت دورادور و سیستمی انجام میگیرد.

وکیل در مشهد

طبق تحقیقات بیشترین دغدغه متقاضیان، مراجعه به وکیل متخصص و قابل اعتماد می‌باشد. این مسئله در سیستم اجرایی مرکز حقوقی دادیاران به بهترین شکل حل شده است. در کنار کارشناس کیفی و مدیر ارشد حقوقی، پرونده موکلین به بهترین کیفیت وارد سیر اجرایی میگردد.

دادیاران قبل از اجرا، پرونده شما را ارزیابی کرده و میزان موفقیت را به موکل اعلام میکند.

روشن کردن وضعیت پرونده جزئی از سیاست مرکز حقوقی دادیاران می باشد! اینکه موکل بداند در آینده به چه میزان احتمال موفقیت دارد حق اوست.

دفتر حقوقی دادیاران

لذا در اساسنامه اجرایی موسسه مدیران موظف هستند تا جای ممکن ابعاد پرونده را برای موکلین روشن کنند.

برخی از وکلای دادیاران تا ۲۰ سال سابقه وکالت در امور مختلف را دارند.  

دفتر وکالت دادیاران

مجموعه حقوقی دادیاران با ۱۲ عضو مستقیم از وکلای محترم پایه یک دادگستری و همچنین در کنار کارشناسان حقوقی و سار همکاران سالهاست در حال ارائه خدمات به صورت تخصصی در سطح مشهد می باشد.

دفتر حقوقی دادیاران

عدالت انتظار پاداش ندارد، بلکه خود عمل دارای زیبایی و سرور است .       ((موریس مترلینگ))

اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار اوست بدهد، عدالت نام دارد .  ((اولپن))