مرکز حقوقی دادیاران متشکل از وکلای با تجربه دادگستری عضو نظام صنفی و کانون وکلا و مشاوران قوه قضایی مشهد و تهران می‌باشد. وجه تمایز این مجموعه افزایش سرعت هماهنگی، مشاوره و خدمات آنلاین می‌باشد.

مرکز حقوقی دادیاران تضمین میکند:

 

هزینه: تعرفه خدمات دادیاران بر اساس 15درصد کمتر از عرف تعیین میگردد و وکلا در هزینه نهایی هیچ دخالتی ندارد.

تخصص: دادیاران برای هر پرونده حقوقی وکیل متخصص دارد. این وکلا تجربه کافی در زمینه تخصصی خود داشته و با شعبات مرتبط و سیر قانونی آن آشنایی کامل دارند. همچنین از پشتیبانی مدیران و قضات بازنشته با تجربه بهره میبرد.

امانت: وکلای دادیاران هم به مدیر ارشد حقوقی و هم به موکل خود پاسخگو هستند.

 

دادیاران حتی بدون یک جلسه حضور کارفرما پرونده را تکمیل میکند.

ما شرایطی را فراهم کرده ایم که تا جای ممکن امور بدون نیاز به حضور کارفرما انجام گیرد. حضور مستقیم وکیل در دفاتر، پیگیری اینترنتی، ارسال و اسکن مدارک و … به صورت دورادور و سیستمی انجام میگیرد.

طبق تحقیقات بیشترین دغدغه متقاضیان، مراجعه به وکیل متخصص و قابل اعتماد می‌باشد. این مسئله در سیستم اجرایی مرکز حقوقی دادیاران به بهترین شکل حل شده است. در کنار کارشناس کیفی و مدیر ارشد حقوقی، پرونده موکلین به بهترین کیفیت وارد سیر اجرایی میگردد.

 

دادیاران قبل از اجرا، پرونده شما را ارزیابی کرده و میزان موفقیت را به موکل اعلام میکند.

روشن کردن وضعیت پرونده جزئی از سیاست مرکز حقوقی دادیاران می باشد! اینکه موکل بداند در آینده به چه میزان احتمال موفقیت دارد حق اوست.

لذا در اساسنامه اجرایی موسسه مدیران موظف هستند تا جای ممکن ابعاد پرونده را برای موکلین روشن کنند.

 

برخی از وکلای دادیاران تا 20 سال سابقه وکالت در امور مختلف را دارند.  

 

عدالت انتظار پاداش ندارد، بلکه خود عمل دارای زیبایی و سرور است .((موریس مترلینگ))

اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار اوست بدهد، عدالت نام دارد .((اولپن))