املاک و اراضی

بایگانی بر اساس دسته بندی

فروش ملک در رهن بانک؛ مجازات وعواقب

برای دریافت وام و تسهیلات بانک ها می بایست مالی را در رهن بانک قرار دهیم تا در صورت عدم پرداخت اقساط، بتواند طلب خود را با فروش...

عدم تسلیم ملک پس از فروش

درصورت عدم تسلیم ملک پس از فروش خریدار چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟ در صورت بیم فرار شخص از کشور چه راه حلی وجود دارد؟ ایا...

تخریب مال مشاع توسط شریک؛ نحوه ی تعیین مجازات

تعیین اختیارات شرکاء در ملک مشاع موضوعی است که اگر در مورد آن توافق صورت نگیرد میتواند منجر به اختلافات جدی در آینده شود. چرا که...

ساخت و ساز غیر مجاز؛ عواقب ، پیامد و مراحل شکایت

ساخت و ساز غیر مجاز به طور مستقیم بر زندگی افراد تاثیر گذار است و زیست جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد. مثلا اگر ساختمان از منظر...

اثبات مالکیت ملک

فهرست مطالبمالکیت چیست؟سند مالکیتمستندات لازم برای اثبات مالکیت ملکسندشاهدمبایعه نامهمتصرف بودناثبات مالکیت وراثمدارک اثبات...

چگونه سند مالکیت المثنی بگیریم؟

گاهاً برای همه ی ما اتفاق می افتد که اسناد یا مدارک خود را گم می کنیم یا اینکه در اثر اتفاقی از بین می روند. این اسناد شامل...

دعوای ابطال سند رسمی چیست؟

اسناد ملکی به دو صورت ثبت می شوند: اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و یا در دفاتر املاک و اسناد ثبت می شوند (سند رسمی) و اسنادی که...

حق شفعه چیست؟ چه شرایطی دارد؟

فهرست مطالبتعریف حق شفعهشرایط حق شفعه1) مال غیر منقول باشد:2) مال مشاع باشد:3) تعداد شرکاء دو نفرباشد:4) انتقال تمام سهم:5)...


املاک جمع ملک و به معنی اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر می باشد. اراضی جمع ارض است که در ادبیات فارسی به معنی زمین و اقسام مفاهیم حقوقی اراضی بر این منوال تعریف می شوند. از قدیم الایام املاک و اراضی در بین ایرانیان به عنوان مال و سرمایه اصلی به کار میرفته است.

دعاوی املاک و اراضی

به حقوق اشخاص در املاک و اراضی اطلاق میگردد. توجه به گستردگی

 

دعوای الزام به فک رهن ، دعوای اثبات مالکیت دعوای الزام به تأدیه ثمن الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی دعوای اجرت المثل املاک و اراضی دعاوی مربوط به تخلیه دعاوی تصرف از جمله دعوای تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت و ممانعت از حق دستور فروش مال مشاع