مجموعه حقوقی دادیاران

موسسه حقوقی و داوری عدالت گستر نوروزی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ به شماره ثبت ۴۳۸۴ تاسیسی گردید. این موسسه زیر نظر گروه وکلای دادیاران فعالیت خود را در زمینه خدمات مشاوره و وکالت در امور حقوق عمومی و امور خانواده در سه نقطه شهرستان مشهد شروع کرد. در حاضر وکلای این موسسه در کلیه امور حقوقی، کیفری، ثبتی قبول دعاوی میکنند.

  • اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
  • نوع شخصیت حقوقی : موسسات غیر تجاری
  • شماره مکانیزه : ۱۳۹۳۳۰۴۰۶۱۸۵۰۱۰۰۸۶
  • شناسه ملی: ۱۰۴۴۸۸۱۳۵
  • شماره ثبت: ۴۳۸۴
  • موسسین : خانم سیده سمیرا شادکام ، خانم مریم نوروزی
  • اولین مدیران: اقای عبدالله بیگی
  • اخرین مدیران : آقای مهدی نوروزی (از سال ۱۳۹۷ )