امور مربوط به کار و کارگر و کارفرما

بایگانی بر اساس دسته بندی

شرایط و مدارک لازم برای دریافت بیمه بیکاری

نحوه دریافت بیمه بیکاری چگونه است؟ چه مدارکی برای ثبت نام بیمه بیکاری لازم است؟ بیمه بیکاری مربوط به افرادی است که شغل...

میزان مرخصی بارداری مطابق قانون کار

میزان مرخصی بارداری چقدر است؟ آیا خانم ها در مرخصی زایمان، حقوق می گیرند؟ آیا بعد از مرخصی زایمان، می توانند به شغل خود...

نکات مهم در انعقاد قرارداد کاری

در انعقاد قرارداد کاری، باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ چطور قرارداد کاری خوبی ببندیم؟ یک قرارداد کاری خوب چه شرایطی...

شکایت بابت عدم پرداخت حقوق قانون کار

شکایت بابت عدم پرداخت حقوق قانون کار پس از وضع قانون کار، اداره ی کار، هرساله حقوقی را به عنوان مبلغ پایه جهت پرداخت به...

شکایت از کارفرما بابت بیمه

جهت شکایت از کارفرما بابت بیمه، کارگر باید با در دست داشتن مدارک هویتی و قرارداد به اداره بیمه مراجعه کند و شکایت خود را تنظیم...


این امور تحت عنوان حقوق کار بررسی میشوند. از آن جا که کارگر در برابر دریافت مزد برای کارفرما کار میکند ممکن است مورد سو استفاده قرار بگیرد و یا به تعهدات خود در برابر کافرما عمل ننماید. در نتیجه برای ایجاد نظم در این رابطه  نیازمند قانون کار هستیم.در این قانون تمام مسائل مربوط به رابطه ی کاری اعم از ساعت کار، پرداخت حقوق ، بیمه ،مزایا و …نسبت به نوع کار  به تفضیل بررسی شده اند.