انحصار وراثت

بایگانی بر اساس دسته بندی

وکالت کاری ورثه ایی، نمونه وکالت نامه

با اعطای وکالت کاری ورثه ایی، وراث میتوانند اختیار انجام تمام امور اداری مربوط به تقسیم ترکه و انحصار وراثت را به یکی از وراث...

سهم الارث پسر و دختر در سال جاری

آیا میزان ارثیه ی دختر و پسر مساوی است؟ میزان سهم پسر و دختر از ارث چقدر است؟ وضعیت سهم الارث پسر و دختر در سال 1401...

آیا جنین از متوفی ارث می برد؟

فهرست مطالبارث جنین از متوفی در قانون مدنیسهم الارث جنیناداره ارث جنین ارث از مباحث پرکاربرد است و اغلب در مورد آن نزاع و...

آیا می توان فرزند را از ارث محروم کرد؟

بارها این جمله را از پدر و مادر یا درفیلم وسریال ها شنیده اید: «از ارثم محرومت میکنم.» اما ایا واقعا به لحاظ حقوقی محرومیت از...

شرایط وقف مال و نکات ضروری

مدت زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه فهرست مطالبوقف به چه معناست؟مال وقفی یعنی چه؟حبس و تسبیل در وقف به چه معناست؟انواع وقف...

میزان سهم الارث زن از مرد

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه میزان سهم الارث زن از مرد چقدر است؟ شرایط ارث بردن زن از شوهرش چیست؟ اگر مردی چند زن...

مراحل تنفیذ وصیت نامه

به چه علتی تنفیذ وصیت نامه صورت می گیرد؟ مراحل تنفیذ وصیت نامه چیست؟ در ادامه مطلب به طور کامل توضیح خواهیم...

شرایط دریافت مستمری توسط دختر و همسر متوفی

آیا امکان گرفتن حقوق بعد از فوت شوهر وجود دارد؟ دختر متوفی در چه صورت می تواند حقوق پدر را دریافت نماید؟ خانم برای گرفتن...


ازمهم ترین موضوعات بعد از فوت افراد انحصار وراثت است چراکه تکلیف اموال متوفی را مشخص میسازد. چرا که ممکن است متوفی بدهکار یا طلبکار بوده باشد. جهت انجام انحصار وراثت ابتدا باید وراث متوفی را تعیین نمائیم سپس به دیون و طلب ها رسیدگی میشود. به این موضوعات در شورای حل اختلاف رسیدگی میشود.