املاک و اراضی

بایگانی بر اساس دسته بندی

حق شفعه چیست؟ چه شرایطی دارد؟

فهرست مطالبتعریف حق شفعهشرایط حق شفعه1) مال غیر منقول باشد:2) مال مشاع باشد:3) تعداد شرکاء دو نفرباشد:4) انتقال تمام سهم:5)...

افراز و تفکیک ملک چه تفاوتی با هم دارند؟

فهرست مطالبافراز چیستتفکیک ملکنحوه تفکیکوجه تفاوت افراز با تفکیک ملک یکی از حقوقی که قانون گذار آن را بسیار محترم شمرده است،...

تاخیر پرداخت ثمن و ضمانت اجرای آن

فهرست مطالبضمانت اجرای تاخیر پرداخت ثمن معامله چیست؟تعهد به پرداخت ثمنضمانت اجرا عدم پرداخت ثمنخیار تاخیر پرداخت ثمنتاخیر پرداخت...

ملک مشاع به چه معناست؟ تفاوت ملک مشاع و مفروز

فهرست مطالبملک مشاع و مفروز به چه معناست؟ملک مشاع چیست ؟ملک مفروزوجه تفاوت ملک مشاع و مفروزافراز چیست؟افراز ملک مشاع ملک مشاع...

تفاوت اموال منقول و غیرمنقول

فهرست مطالبتفاوت اموال منقول و اموال غیرمنقولمال منقول و مال غیر منقولآثار تقسیم بندی اموال منقول و غیرمنقول [wpls_cta...

حق سرقفلی چیست؟

فهرست مطالبحق سرقفلیروابط بین موجر و مستاجرپایان قراردادماهیت حقوقی سرقفلیقانون روابط موجر و مستاجرمواد قانون روابط موجر و...

تصرف عدوانی و نحوه طرح در دادگاه

از مسائلی در امور مربوط به املاک که افراد جامعه با آن بسیار رو به رو میشوند. مواجه با افرادیست که ملکی را بدون اذن مالک آن به...

استعلام سند ملکی قبل از خرید

فهرست مطالباستعلام اسناد ملکی و شناخت مالک اصلی ملکانواع سندضرورت استعلام سند ملک چیست؟نحوه استعلام سند ملکاستعلام اسناد تک برگی...


املاک جمع ملک و به معنی اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر می باشد. اراضی جمع ارض است که در ادبیات فارسی به معنی زمین و اقسام مفاهیم حقوقی اراضی بر این منوال تعریف می شوند. از قدیم الایام املاک و اراضی در بین ایرانیان به عنوان مال و سرمایه اصلی به کار میرفته است.

دعاوی املاک و اراضی

به حقوق اشخاص در املاک و اراضی اطلاق میگردد. توجه به گستردگی

 

دعوای الزام به فک رهن ، دعوای اثبات مالکیت دعوای الزام به تأدیه ثمن الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی دعوای اجرت المثل املاک و اراضی دعاوی مربوط به تخلیه دعاوی تصرف از جمله دعوای تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت و ممانعت از حق دستور فروش مال مشاع