قضایی مشهد

بایگانی بر اساس دسته بندی

آدرس شورای حل اختلاف مشهد

یکی از مراجع تخصصی غیر قضایی برای رفع اختلاف و صلح و سازش در سطح کشور، شورای حل اختلاف می باشد. این مرجع در سال 1379 تاسیس شد....

آدرس دادگاه های مشهد

مراجع رسیدگی کننده به طور کلی به دو دسته مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی تقسیم می شوند. مراجع قضایی شامل انواع دادگاه های حقوقی و...

نوبت دهی الکترونیکی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مشهد

امروزه اکثر کارها به صورت اینترنتی انجام می شود. رشد و پیشرفت تکنولوژی باعث شده تا مراجع قضایی هم به فکر گسترش خدمات به صورت...

آدرس دادگاه تجدید نظر در مشهد

فهرست مطالبآدرس دادگاه تجدیدنظر مشهددادگاه تجدیدنظرکجاست درچه مواردی میتوان تجدیدنظرخواهی کردچه افرادی میتوانند درخواست تجدیدنظر...

آدرس پزشکی قانونی در مشهد

فهرست مطالبوظایف و خدمات پزشکی ساعات پاسخگویی پزشک قانونی مشهدچه افرادی میتوانند به پزشک قانونی مراجعه کنندآدرس پزشک قانونی...

آیا دادگاه های مشهد پنج شنبه ها باز است؟ ساعت کاری دادگاه ها

مطرح کردن دعوی، جهت احقاق حق یکی از حقوق اساسی هر فردیست که قانون گذار به رسمیت شناخته است. از این رو دادگاه ها به عنوان مراجعی...

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشهد

دفتر خدمات قضایی محلی است جهت کاهش مراجعه حضوری مستقیم به دادگاه و تسریع در رسیدگی پرونده های حقوقی. رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه...


دایرکتوری مراکز قضایی مشهد