دادسرا

بایگانی بر اساس برچسب

قرار جلب به دادرسی چیست؟

در مورد تمام جرایم روند رسیدگی به این شکل است که در ابتدا، موضوع در دادسرا توسط بازپرس رسیدگی میشود. به عبارتی بازپرس وظیفه دارد...

قرار موقوفی تعقیب به چه معناست؟

تا به حال شده در روند رسیدگی به پرونده تان شخصی که متهم است فوت کند؟ اگر شاکی از متهم گذشت کند تکلیف پرونده چه می شود؟ آیا راهی...

ضرب و جرح چه مجازاتی دارد؟

فهرست مطالبضرب و جرح یعنی چهضرب و جرح عمدیضرب و جرح بدون آثارآیا ضرب و جرح عمدی قابل گذشت است؟ضرب و جرح همسرنحوه اثبات ضرب و جرح...

گذشت از جرم به چه معناست؟ جرایم قابل گذشت

شاید بارها اصطلاح "رضایت شاکی" را شنیده باشد و به صورت اجمالی تصوری از آن در ذهن دارید. که طبق یک دسته بندی قانون گذار جرایم را...

مزاحمت تلفنی چه مجازاتی دارد؟

فهرست مطالبتعریف مزاحمت تلفنی نحوه شکایت مزاحمت تلفنی رشد پیشرفت تکنولوژی علاوه بر اینکه ارتباطات را تسهیل نموده است اما...

چگونه سوء پیشینه خود را پاک کنیم؟

گاهی اوقات محکوم شدن به بعضی از مجازات های مشخص، یکسری مجازات هایی تحت عنوان مجازات های تکمیلی و تبعی به دنبال خواهد داشت....

مجازات شنود غیرمجاز

فهرست مطالبشنود غیرمجاز یا استراق سمعمجازات شنود غیرمجاز:مجوز شنود:صدور مجوز قانونی: هر فردی دارای حریم خصوصی است. حریم خصوصی...

قرار منع تعقیب چیست؟

هنگامی شخصی در جایگاه متهم قرار می گیرد،پس از گذشت مراحل  رسیدگی، دادگاه ممکن است قراری را بر حسب شرایط صادر نماید. در این...