دادسرا

بایگانی بر اساس برچسب

سجل کیفری و نکات مرتبط با آن

فهرست مطالبسجل کیفری و نکات مرتبط با آنآیا هر جرمی مرتکب شویم در سجل کیفری ثبت می گردد؟محکومیت موثر کیفری چیست؟بعد از چه مدت...

تفاوت دادگاه های کیفری و حقوقی

فهرست مطالبدعوای حقوقیدعوای کیفریتفاوت دعاوی کیفری و حقوقی در چیستدادگاه های کیفریمراجع عمومی رسیدگی کننده1) دادگاه کیفری دو:2)...

دادسرا کجاست ؟

فهرست مطالبتشکیلات اداری دادسرانحوه کار و فعالیت دادسرااگر میان دادستان و بازپرس در خصوص صدور یک قرار اختلاف نظر پیش بیاید،...

سلاح سرد چیست؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه فهرست مطالبسلاح سرد چیست تعریف سلاح سرداستفاده از سلاح سرد چه مجازاتی دارد؟محارب کیست؟...

شرایط تعلیق مجازات

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه تعلیق مجازات چیست؟ چند نوع تعلیق وجود دارد؟ چه شرایطی برای تعلیق مجازات وجود...

نحوه شکایت به پلیس فتا

مدت زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه پلیس فتا چیست؟ چگونه می توانیم به پلیس فتا شکایت کنیم؟ جرایم اینترنتی مورد پیگیری پلیس...

اقدامات لازم بعد از تجاوز

آیا می دانید اقدامات لازم بعد از تجاوز چیست؟ چه کار باید بکنید؟ چطور باید تجاوز را اثبات کنید؟ به کجا باید مراجعه...

آیا رعایت نکردن تعرفه ی خدمات درمانی مجازات دارد؟

آیا رعایت نکردن تعرفه ی خدمات درمانی مجازات دارد؟ اگر تعرفه ی خدمات درمانی رعایت نشود، آیا مجازاتی در پی خواهد داشت؟ چه...