ارث

بایگانی بر اساس برچسب

سهم الارث پسر و دختر در سال جاری

آیا میزان ارثیه ی دختر و پسر مساوی است؟ میزان سهم پسر و دختر از ارث چقدر است؟ وضعیت سهم الارث پسر و دختر در سال 1401...

آیا جنین از متوفی ارث می برد؟

فهرست مطالبارث جنین از متوفی در قانون مدنیسهم الارث جنیناداره ارث جنین ارث از مباحث پرکاربرد است و اغلب در مورد آن نزاع و...

آیا می توان فرزند را از ارث محروم کرد؟

بارها این جمله را از پدر و مادر یا درفیلم وسریال ها شنیده اید: «از ارثم محرومت میکنم.» اما ایا واقعا به لحاظ حقوقی محرومیت از...

مراحل تنفیذ وصیت نامه

به چه علتی تنفیذ وصیت نامه صورت می گیرد؟ مراحل تنفیذ وصیت نامه چیست؟ در ادامه مطلب به طور کامل توضیح خواهیم...

سهم الارث مرد از زن

شرایط ارث بردن مرد از زن چیست؟ آیا اصلا مرد از زن ارث می برد؟ [wpls_cta title="مشاوره فوری با وکیل" content=" همین حالا...

معامله ملک ورثه ای

مدت زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه آیا برای معامله ملک ورثه ای باید همه ی وراث رضایت داشته باشند؟ چطور می توان یک ملک ورثه...

تقسیم ارث از طریق قانونی

 نحوه تقسیم ترکه متوفی از طریق قانونی و نکات مرتبط با آن چگونه تقسیم ارث باید صورت بگیرد؟ سهم هریک از وراث چقدر است؟ چه...

قانون مالیات بر ارث

قانون مالیات بر ارث مالیات بر ارث چیست؟ میزان مالیات بر ارث چقدر است؟ چرا باید مالیات برای ارثیه پرداخت شود؟ فهرست...