ارث

بایگانی بر اساس برچسب

مراحل تنفیذ وصیت نامه

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه به چه علتی تنفیذ وصیت نامه صورت می گیرد؟ مراحل تنفیذ وصیت نامه چیست؟ در ادامه مطلب به...

سهم الارث پسر و دختر در سال ۱۴۰۱

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه آیا میزان ارثیه ی دختر و پسر مساوی است؟ میزان سهم پسر و دختر از ارث چقدر است؟ وضعیت...

سهم الارث مرد از زن

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه شرایط ارث بردن مرد از زن چیست؟ آیا اصلا مرد از زن ارث می برد؟ مالکیت از راه های مختلفی...

معامله ملک ورثه ای

مدت زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه آیا برای معامله ملک ورثه ای باید همه ی وراث رضایت داشته باشند؟ چطور می توان یک ملک ورثه...

تقسیم ارث از طریق قانونی

 نحوه تقسیم ترکه متوفی از طریق قانونی و نکات مرتبط با آن چگونه تقسیم ارث باید صورت بگیرد؟ سهم هریک از وراث چقدر...

قانون مالیات بر ارث

قانون مالیات بر ارث مالیات بر ارث چیست؟ میزان مالیات بر ارث چقدر است؟ چرا باید مالیات برای ارثیه پرداخت...

نحوه تنظیم وصیت نامه

انواع وصیت نامه و نحوه تنظیم آن وصیت نامه چیست؟ چگونه وصیت نامه تنظیم کنیم؟ آیا وصیت نامه خود نوشت قابل تردید...

دریافت مستمری پدر متوفی توسط دختر

دریافت مستمری پدر متوفی توسط دختر یکی از دغدغه ها و ترس هایی که ذهن خانم های غیر شاغل بعد از فوت پدرشان، مشغول می نماید،...